MUR

  CZESKI CIESZYN / Temat grudniowego wykładu – „Osoba – postać jako symbol w percepcji społeczności regionalnej” – jest poświęcony symbolom, które pojawiają się wszędzie tam, gdzie na długie opowieści nie ma miejsca i czasu, a gdzie przekazanie określonych treści jest istotne i uzasadnione.

  Symbole znajdziemy w Biblii, baśniach, współczesnej literaturze, ale także we współczesnej architekturze użytkowej i sztuce. Zastanowimy się czy symbolem może być człowiek? Są czasy i miejsca, gdzie na jednym terenie odnajdują się ludzie całkiem od siebie różni. Inne mają doświadczenia, kulturę, różnią się wyznaniem, obchodzeniem świąt i obyczajów, mają różne podejście do pracy i odpoczynku. Inaczej traktowała ich historia kształtując przez całe lata ich osobowość. Jednak tworzą społeczność, która w konsekwencji bogaci się, wyrastając w pograniczu różnych nacji, kultur.

  Celem referatu jest próba przedstawienia osoby jako symbolu w społeczności wielokulturowej. Prowadząc rozważania na powyższy temat kluczowe wydaje się zaprezentowanie podstawowych pojęć z nim związanych jakimi są: symbol, pogranicze, wielokulturowość.

  Wykład wygłosi prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik — Prorektor ds. Nauki i Kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pułkownik lotnictwa w stanie spoczynku. Jego dorobek naukowy przybiera klasyczną postać pogranicza naukowego kilku subdyscyplin nauk społecznych. Autor czterech książek, współautor ośmiu. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i w prasie.

  Zainteresowania naukowe lokuje obszarach pedagogiki społecznej, socjologii wychowania i securitologii, a w tym: problematyki środowisk wychowawczych, historii działalności społecznej środowisk lokalnych, międzykulturowości i bezpieczeństwa.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test