CZESKI CIESZYN / Członkowie Sekcji Ludoznawczej PZKO spotkali się w ubiegłym tygodniu na pierwszym powakacyjnym zebraniu.

  Wpierw omówili imprezy odbyte. Do najważniejszych należała wycieczka poznawcza do Pogwizdowa, konkurs gwarowy w Pierśćcu koło Skoczowa, w którym prezes SL PZKO Leszek Richter był jednym z jurorów, wystawa upamiętniająca wybuch I Wojny Światowej czy ogromne przedsięwzięcie, jakim była dwudniowa konferencja popularnonaukowa Zaolzie i Zaolziacy Genius loci, genius populi. Oprócz tego członkowie Sekcji Ludoznawczej brali udział w najrozmaitszych imprezach folklorystycznych w regionie i poza nim.

  Ważną dla wszystkich spragnionych rzetelnej wiedzy etnograficznej informację przekazała dr Agnieszka Pieńczak. Otóż rusza strona internetowa polskiego Atlasu Etnograficznego. Internautom ma zostać udostępnione 12 tysięcy fotografii z terenu całej Polski, w tym ze Śląska Cieszyńskiego z Istebnej i Wiślicy. Ponadto digitalizacji mają zostać poddane zielniki z lat 40-tych XX wieku.

  Omawiając sprawy edytorskie postanowiono wydać uzupełnione reedycje niektórych publikacji wydanych przez Sekcję Ludoznawczą. Będzie to element uczczenia jubileuszu 50- lecie istnienia Sekcji Folklorystycznej, jaki przypada na przyszły rok.

  Znany jest już temat towarzyszącego Gorolskiemu Świętu w Jabłonkowie piątkowego seminarium popularnonaukowego. Będą to Kaszuby.

  Złą wiadomością dla członków Sekcji była decyzja Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które ostatecznie nie powołało planowanej Sekcji Zaolziańskiej PTL-u.

  (indi)

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test