Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny zaprasza na wykład pt. „Afryka oczyma lekarza”, który wygłosi as. MUDr Tomasz Utíkal. Wykład MUR odbędzie się 15 maja o godz. 17 w auli Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie.

  – Prosimy Szanownych Słuchaczy, by przynieśli ze sobą zbędne okulary przeznaczone dla potrzebujących w Afryce. Dostawa odjeżdża na początku sierpnia – apeluje Danuta Chwajol, prezes Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego. Zarazem zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższy list:

   

  Szanowni Słuchacze Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego.

  Kierownictwo PZKO wraz z Wyższą Szkołą Biznesu z Bielska-Białej proponuje nam poniżej podane tematy wykładów:

  1. Średniowieczny komputer, czyli budowa i zastosowanie astrolabium oraz innych instrumentów astronawigacyjnych

  Jak w minionych stuleciach marynarze radzili sobie z określeniem położenia geograficznego? Jak wyznaczano godzinę zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy? Jak zmierzyć przy pomocy kwadrantu wysokość budynku? Wykład traktuje o historii nawigacji, a zwłaszcza przyrządów nawigacyjnych i metod posługiwania się nimi. Wykład zostanie zakończony mini-warsztatem – z programowania astrolabium.

  dr inż. Łukasz Wróblewski – doktor nauk ekonomicznych, muzyk; Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie, wykładowca w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego i Stowarzyszenia Menedżerów Kultury. Pasjonat i kolekcjoner instrumentów astronawigacyjnych.

  2. W co grają ludzie? Teoria gier w życiu społecznym, polityce i ekonomii

  Dlaczego ludzie podejmują określone działania? Dlaczego nie zawsze kierują się wyłącznie zyskiem rozumianym w kategoriach ekonomicznych? Czy, podejmując ważne decyzje o rozpoczęciu określonych działań, stosują jakieś strategie? Odpowiedzi na te oraz inne pytania udziela teoria gier.

  dr Piotr Kulas – socjolog; Dyrektor Biblioteki im. Jerzego Altkorna WSB, wykładowca w Katedrze Socjologii WSB; autor monografii poświęconej problematyce tożsamości w twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu socjologii kultury, teorii społecznej i politycznej; komentator zjawisk społecznych.

  3. Ludzki mózg. Nietypowe włamanie. Wynik?

  Wykład będzie poświęcony możliwościom czytania zapisów w ludzkim mózgu. Przyjrzymy się telepatii oraz praktyce zastosowania technologii informatycznych w realizacji nietypowego włamania do ludzkiego mózgu. Jednego z uczestników zaprosimy do udziału w kontrowersyjnym eksperymencie, po części należącym do świata nauki.

  dr inż. Adrian Kopczyński – informatyk; wykładowca w Katedrze Informatyki WSB, członek Sekcji Informatyki Sądowej PTI, członek Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  4. Osoba jako symbol w społeczności wielokulturowej. Na przykładzie znanych postaci Konigshutte – Królewskiej Huty – Chorzowa

  Symbole pojawiają się wszędzie tam, gdzie na długie opowieści nie ma miejsca i czasu, a gdzie przekazanie określonych treści jest istotne i uzasadnione. Znajdziemy je w Biblii, baśniach, współczesnej literaturze, ale także we współczesnej architekturze użytkowej i sztuce. Ale czy symbolem może być człowiek?

  prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik – Dyrektor Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej WSB, wykładowca w Katedrze Pedagogiki WSB.

  5. Skąd wiemy o istnieniu nieświadomości? – skoro z definicji nie możemy być jej świadomi

  Hipnoza, histeria, spirytyzm i sny… to tylko nieliczne z zagadnień z obszaru idei nieświadomości badanych przez naukowców i psychoanalityków już od czasów starożytnych. W czasie wykładu zadamy sobie pytanie: jak ujawnić to, co w nas nieświadome? Wykład zostanie zakończony mini-warsztatem – projekcja nieświadomości.

  Damian Janus – psycholog, filozof, religioznawca, psychoterapeuta, jego doświadczenie to kilka lat pracy na oddziale psychiatrii, w poradni uzależnień i poradni zdrowia psychicznego. Wykładowca na wielu uczelniach, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza. Zajmuje się psychoterapią psychoanalityczną jako metodą długoterminową oraz ustawieniami systemowymi jako terapią ultrakrótką.

  Chcąc sprawdzić poziom zainteresowania Państwa tematami, proszę o ocenę wykładów i podanie numeru w skali od 0 do 10 (obok tytułu wykładu). Wypisaną ankietę proszę przekazać w auli  dnia 15.5.2014 albo pocztą internetową na adres chwajol.danuta@seznam.cz oraz  zg@pzko.cz.

  Taka sama ankieta była przeprowadzona w tym roku wśród polskiej młodzieży gimnazjalnej.

   

  Dziękuję za współudział w tworzeniu naszych spotkań.

  Danuta Chwajol

  Prezes Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego

  e-mail: chwajol.danuta@seznam.cz

  Orłowa, dnia 24.4.2014

  Tagi: ,

   Komentarze



   CZYTAJ RÓWNIEŻ



   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.