BYSTRZYCA / W przeddzień świąt wielkanocnych uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wykładzie profesora Daniela Karola Kadłubca. Profesor, ceniony badacz tradycji i kultury ludowej, przybliżył uczniom bogactwo i znaczenie świątecznych obyczajów związanych z Wielkanocą.

  Zwyczaje wielkanocne

  Uczniowie ze zainteresowaniem i podziwem wsłuchiwali się w opowieści profesora, który nie tylko przedstawił im tradycje, ale także wyjaśnił ich głębsze znaczenie i historię. Wzbogacił ich wiedzę o zwyczajach wielkanocnych, ukazując ich związki z historią, religią i kulturą.

  Mały Leksykon

  Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie nowej publikacji profesora Kadłubca – „Mały Leksykon”. Ta ciekawa praca, będąca owocem wieloletnich badań autora, jest kompendium wiedzy o naszych tradycjach, zwyczajach i obrzędach, w tym również tych związanych z okresem wielkanocnym. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat świątecznych symboli, potraw i obrzędów, które kształtują naszą kulturę i tożsamość.

  Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zakupienia najnowszej publikacji profesora wraz z dedykacją autora. Wydarzenie to wzbogaciło wiedzę uczniów o tradycjach wielkanocnych. Dzięki profesorowi Kadłubcowi oraz inicjatywie szkoły, święta wielkanocne nabierają głębszego znaczenia i stają
  się okazją do refleksji nad naszą historią i tożsamością.

  Jakub Kaleta

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.