TRZYNIEC / Komisja ekspertów w ramach 23. dorocznego konkursu „Budynek Roku” oceniła siedemnaście budynków. Zwycięzcami w swoich kategoriach zostały: dom rodzinny nr 246 w Karpętnej, nowe centrum konstrukcji stalowych w Trzyńcu-Starym Mieście oraz dom nr 411 w Trzyńcu. Jury przyznało również jedno wyróżnienie honorowe. Ceremonia rozdania nagród odbyła się w poniedziałek 11 grudnia trzynieckim ratuszu.

  – Swoimi budynkami spełniacie wielkie marzenie i jednocześnie upiększacie nasze miasto. Inwestujecie dużo pieniędzy w coś, co może być inspiracją dla innych, którzy zdecydowali się zamieszkać w naszym mieście i również mają swoje marzenia – powiedziała prezydent miasta Věra Palkovská, która wręczała nagrody, dodając, że niektóre z budynków mogą również ubiegać się o nagrodę na poziomie województwa morawsko-śląskiego.

  Jednym z członków komisji oceniającej budynki był Boris Petrov. Przed wręczeniem nagród opisał wszystkie zwycięskie budynki i uzasadnił decyzję komisji ekspertów. – Budownictwo jest teraz inne niż w burzliwych latach 90. i na przełomie tysiącleci. Dziś widzimy budynki, które są przede wszystkim funkcjonalne, wygodne do życia i wykorzystują naturalne lub ekologiczne materiały – powiedział Boris Petrov.

  Konkurs obejmował budynki, których budowa lub remont zostały ukończone między 1 listopada 2021 a 31 października 2023 r.

  I. Kategoria – budynki mieszkalne

  W tej kategorii zgłoszono dziesięć budynków. Komisja oceniająca uzgodniła, że w tej kategorii zostaną nagrodzone trzy budynki:

  1. miejsce – budowa domu jednorodzinnego w Karpętnej, nr 246. Inwestorami są Armin i Markéta Cieslarowie. Autorem projektu budynku są Táňa Kantor i Vladimír Mitrenga.

  2. miejsce – budowa domu jednorodzinnego w Nieborach, nr 602. Inwestorem i autorem projektu jest Pavla Petrovičová.

  3. miejsce – budowa domu jednorodzinnego w Kojkowicach, nr 125. Inwestorami są jest Halina i Dušan Pakánowie. Autorem projektu budynku jest DELTA Třinec, s.r.o.

  II. Kategoria – budynki o charakterze komercyjnym

  W tej kategorii zgłoszono trzy budynki. Komisja oceniająca ustaliła, że w tej kategorii nagrodzone zostaną dwa obiekty:

  1. miejsce – budowa centrum konstrukcji stalowych w Trzyńcu, nr 878. Inwestorem jest Dirigere servis s.r.o. Autorem projektu budynku jest Cieslar s.r.o. i Nodum Atelier, s.r.o.

  2. miejsce – budowa siedziby firmy w Nieborach, nr 613. Wykonawcą jest Exkalibr s.r.o. Autorem projektu budynku jest Stavorenol Stavební s.r.o.

  W tej kategorii przyznano również wyróżnienie honorowe za remont budynku i zmianę sposobu użytkowania budynku w Łyżbicach, nr 1168. Budowniczym i autorem projektu jest firma Cieslar s.r.o.

  III. Kategoria – renowacja fasad istniejących budynków i przestrzeni publicznych

  W tej kategorii zgłoszono cztery budynki. Komisja nagrodziła trzy z nich:

  1. miejsce – renowacja fasady budynku nr 411, Trzyniec-Stare Miasto. Inwestorem jest Hamrozi s.r o. Autorem projektu budynku jest DAF-Projekt s.r.o.

  2. miejsce – renowacja fasady domu mieszkalnego w Lesznej Dolnej, nr 398. Inwestorem jest SVJ, ul. Habrová, Trzyniec. Autorem projektu budynku jest Hawierzowska kancelaria inżynierska – Rostislav Dohnal.

  3. miejsce – renowacja fasady domu mieszkalnego w Łyżbicach, ul. Palackého nr 428-429. Inwestorem jest wspólnota mieszkaniowa. Autorem projektu budynku jest kancelaria architektoniczna Lay Out s.r.o.

  (SG, mat. pras.)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.