TRZYNIEC / W Bibliotece w Trzyńcu odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie poświęcone zaolziańskiemu pisarzowi, poecie i działaczowi społecznemu Adamowi Wawroszowi. Oprócz prelekcji Jany Raclavskiej z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Ostrawie, goście mogli wysłuchać recytacji twórczości Adama Wawrosza w wykonaniu Karola Suszki, krótki koncert chóru „Hutnik” i obejrzeć dwie jednoaktówki w wykonaniu Zespołu Teatralnego z Miejscowego Koła PZKO w Milikowie-Centrum.

24 grudnia tego roku upłynie 110 lat od narodzin Adama Wawrosza. Z tego względu Biblioteka w Trzyńcu ogłosiła rok 2023 jego imieniem i zorganizowała we współpracy z Uniwersytetem Ostrawskim cykl czterech spotkań poświęconych życiu i twórczości Adama Wawrosza. Ostatnie spotkanie odbyło się w czwartek 7 grudnia.

Spotkanie poprowadziła Jana Raclavská z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Ostrawie. Pomiędzy poszczególnymi punktami programu przedstawiała we fragmentach przygotowaną przez siebie prelekcję. W ciekawy i przystępny sposób nakreśliła sylwetkę Adama Wawrosza w kontekście jego twórczości dramatycznej pisanej gwarą.

Występy teatru, chóru, uczniów i wystawa

Na początku spotkania wystąpiły dzieci z Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu w krótkich recytacjach twórczości Adama Wawrosza. Dwóch uczniów przedstawiło również swój projekt dotyczący słownictwa gwarowego z użyciem aplikacji Makey Makey. Twórczość Wawrosza zaprezentował również aktor i emerytowany dyrektor Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie Karol Suszka. W okrojonym składzie spowodowanym chorobą wystąpił Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik”.

Na zakończenie aktorzy Teatru Amatorskiego z Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Milikowie-Centrum wystąpili w dwóch jednoaktówkach Adama Wawrosza zatytułowanych „Jako mać tako nać” i „Jónek na gróniach”, bawiąc publiczność do łez.

Wśród licznych gości na ostatnim spotkaniu z cyklu obecna była córka Adama Wawrosza – Urszula Czudek. Przed i po spotkaniu można było również obejrzeć wystawę Mariana Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC zatytułowaną „Z Adamowej dzichty”.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.