CIESZYN / Konkurs Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” tego roku zorganizowano po raz dziewiętnasty. Na przestrzeni lat zmieniało się miejsce, w którym odbywały się przesłuchania i koncerty finałowe laureatów, zmieniali się współorganizatorzy. Niezmienna pozostała idea konkursu. A także to, że lista laureatów konkursu jest gotową „ściągą” dla organizatorów wszelkich imprez, z której warto skorzystać, układając program wydarzeń.

  — Warto, by w ramach programu artystycznego na imprezach w naszych miastach i wioskach występowały te nasze dziecka. Aby widziały, że nam na nich zależy — podkreślał Leszek Richter, prezes Sekcji Ludoznawczej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Zaprosił już też wszystkich do Jabłonkowa na planowane w dniach 2-4 sierpnia „Gorolski Święto”, gdzie laureaci konkursu zaprezentują się przed kilkutysięczną publicznością.

  Gwara to jeden z dziedziczonych po przodkach skarbów

  — Dziękuję wam nauczyciele, rodzice, dziadkowie za to, że wspieracie swoje dzieci w tym, aby brały udział w konkursie. Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych skarbów, jaki nam przekazali nasi przodkowie — dodał Richter.

  O tym, że gwara to jeden z dziedziczonych po przodkach skarbów, które warto pielęgnować mówił także inny członek jury – Tómek Sochacki. — Kiej by nie było cieszyńskiej rzeczy, to by nie było tustelańskiej kultury materialnej i duchowej – orzekł Sochacki.

  Nagrody, dyplomy, medale i puchary

  Wyniki tegorocznej, XIX edycji konkursu podawaliśmy tutaj. Podczas piątkowego koncertu laureaci pierwszych miejsc oraz wyróżnieni otrzymali nagrody, dyplomy, medale i puchary.

  W przyszłym roku planowana jest jubileuszowa, XX edycja Konkursu organizowanego wspólnie przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i Sekcję Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.