OSTRAWA / Członkowie Wojewódzkiego Komitetu ds Mniejszości Narodowych spotkali się 7 listopada 2023. Na ostatnim posiedzeniu w tym roku Komitet podsumował cały kończący się 2023 rok i zatwierdził Raport z działalności Komitetu mniejszości narodowych za 2023 rok.

  Działalność Wojewódzkiego Komitetu ds Mniejszości Narodowych w 2023 roku

  W 2023 roku Komitet odbył łącznie sześć posiedzeń. Między innymi zapoznał się z Raportem o sytuacji mniejszości narodowych w Republice Czeskiej w 2022 roku, który został przygotowany na wniosek Kancelarii Rządu Republiki Czeskiej.

  Do najważniejszych zadań Komitetu należy ocena wniosków o dotację w ramach programu dotacyjnego Program wsparcia działalności członków mniejszości narodowych żyjących na obszarze województwa morawsko-śląskiego w 2023 roku. Kwota środków przeznaczonych w budżecie województwa na dotacje w ramach tego programu wynosiła 1 500 tysięcy koron. W sumie przyjęto 24 wnioski, z czego osiem odrzucono. W 2023 roku otrzymało dotację 16 projektów na łączną kwotę 1 240 tysięcy koron. Trzeba podkreślić, że cała pula dotacyjna (260 tysięcy koron) nie została wyczerpana.

  Integracja członków mniejszości romskiej

  Wojewódzki Komitet ds Mniejszości Narodowych zapoznał się z realizowanymi obecnie projektami dotyczącymi integracji Romów i zmian w związku z ustanowieniem stanowiska pełnomocnika rządu ds. mniejszości romskiej oraz wpływem tych zmian na terenie województwa morawsko-śląskiego.

  Wyjazdowe posiedzenie

  W maju 2023 członkowie Komitetu spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego „Kasowy” w Mostach koło Jabłonkowa. Prezes Miejscowego Koła PZKO Andrzej Niedoba w skrócie opisał historię gminy i jej mieszkańców, przybliżył historię „Kasowego” i starań o jego rozbudowę przy zachowaniu elementów tradycyjnej architektury. Przytoczył też najważniejsze wydarzenia organizowane przez Miejscowe Koło PZKO Mosty koło Jabłonkowa. Zwrot informował o tym tutaj.

  Wojewódzki program dotacyjny dla mniejszości narodowych na 2024 rok

  Po wakacjach Komitet omówił i zatwierdził warunki programu dotacyjnego Program wsparcia działalności członków mniejszości narodowych żyjących na obszarze województwa morawsko-śląskiego w 2024 roku. Całkowita kwota środków przeznaczonych w budżecie województwa na dofinansowanie w ramach tego programu dotacyjnego wynosi 1 300 tysięcy koron. Wnioski o dotację w ramach tego programu można składać do 24 listopada 2023. Portal zwrot.cz szczegółowo informował o tym programie dotacyjnym pod koniec października 2023.

  Członkowie Wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych

  Członkami Komitetu ds. Mniejszości Narodowych Województwa Morawsko-Śląskiego oprócz 15 przedstawicieli politycznych (członków nominowanymi podmiotami politycznymi) są jeszcze dwaj kandydaci nominowani bezpośrednio przez polską i wietnamską mniejszość narodową.

  Od 2020 roku, czyli od samego początku obecnej kadencji wyborczej, w Komitecie aktywnie pracują na rzecz Polaków żyjących na Zaolziu Andrzej Bizoń (nominowany przez ČSSD), Roman Strzondała (nominowany przez TOP 09) i Halina Szczotka (nominowana przez PZKO i KP). Na początku 2023 roku dołączył do nich Piotr Chroboczek (nominowany przez ANO).

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.