Choć wakacje już za nami, warto do nich powrócić we wspomnieniach. Polska Agencja Kosmiczna POLSA zaprasza uczennice i uczniów szkół podstawowych do twórczej zabawy. Dzieląc się swoją pasją do obserwacji nocnego nieba i odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Trwa czwarta edycja konkursu Moje kosmiczne wakacje 2023. Wśród tematów przewodnich Mikołaj Kopernik – patron 2023 roku.

  Polska Agencja Kosmiczna POLSA (Polish Space Agency) już po raz czwarty zaprasza młodych ludzi do udziału w konkursie Moje kosmiczne wakacje 2023. Celem Konkursu jest pobudzanie zainteresowania dzieci, uczniów szkół podstawowych, szeroko pojętą eksploracją kosmosu oraz zachęcanie ich do realizowania powiązanych z tym aktywności. Motywem przewodnim jest poznawanie Wszechświata oraz dorobku ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej.

  Zgłoszenia do 2 października

  Do 2 października 2023 przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2–4-osobowych zespołów. Najciekawsze efekty poszukiwań i kreatywności uczestników zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami (wśród nagród znajdą się między innymi zestawy książek, gier planszowych i map nieba). Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

  Organizatorzy czekają na prace konkursowe:

  • plastyczne (m.in. akwarele, pastele, plakatówki, wycinanka, kredki, masa plastyczna, prace przestrzenne itp.);
  • literackie (m.in. opowiadanie, komiks itp.);
  • audiowizualne (m.in. prezentacja, film, podcast itp.);
  • a także łączące te techniki.

  Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:

  • materiały video i audio – łączna długość do 5 minut;
  • prezentacje typu Power Point lub podobne – do 20 slajdów;
  • prace tekstowe – do 3 stron, jeżeli łączone z ilustracjami – razem do 6 stron.

  Tematy prac konkursowych

  Prace konkursowe muszą być zgodne z motywem przewodnim Konkursu oraz z co najmniej jednym niżej wymienionych tematów szczegółowych:

  • Mikołaj Kopernik: uporządkował kosmos, zainspirował pokolenia. 550. rocznica urodzin wielkiego astronoma;
  • Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym;
  • Wakacyjne obserwacje nieba;
  • Wakacyjne podróże pod hasłem kosmosu i Kopernika.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 grudnia 2023. Autorki i autorzy wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac otrzymają pamiątkowy elektroniczny dyplom. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wśród nagród znajdą się zestawy książek i gier planszowych o tematyce kosmicznej i mapami nieba.

  Kategorie

  W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do szkół podstawowych:

  • klas I–IV (podgrupa młodsza);
  • klas V–VIII wraz z absolwentkami i absolwentami tego poziomu edukacji z roku szkolnego 2022/2023 (podgrupa starsza).

  Dopuszczalne jest zgłaszanie prac indywidualnych lub przez zespoły składające się z 2–4 dzieci z zastrzeżeniem, że:

  • jedno dziecko może być autorem lub współautorem tylko jednej podlegającej ocenie pracy;
  • zespoły mogą tworzyć wyłącznie dzieci znajdujące się w tej samej podgrupie.

  Zgłoszenia do Konkursu odbywają się wyłącznie poprzez formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej TUTAJ. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie Konkursu znajdującego się na stronie wydarzenia.

  Źródło: POLSA

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.