BIELSKO BIAŁA / — Lipa to niezwykła, ważna impreza, z czterdziestoletnią tradycją. Ma zasięg ogólnopolski, ale na szczęście nie stosuje miar sportowych. Jest aż sześćdziesiąt równorzędnych nagród. I tak powinno być tam, gdzie mamy do czynienia z dziećmi, mało odpornymi na porażkę, i ze sztuką z natury niewymierną — podkreśla Tomasz Jastrun, przewodniczący jury tego niezwykłego konkursu.

  Tego roku odbędzie się okrągła, czterdziesta edycja konkursu!

  Konkurs, wpierw jako wojewódzki, a od 20 lat jako ogólnopolski organizuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej. Organizatorzy zapraszają piszących po polsku uczniów szkół podstawowych i średnich z kraju i zagranicy. W LIPIE mogą wziąć także udział byli laureaci przeglądu, którzy ukończyli już obowiązek szkolny, a którzy zostaną sklasyfikowani w osobnej kategorii. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne, a liczba prac ograniczona do sześciu tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub prób dramatycznych objętość prac ograniczono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9 000 znaków).

  Prace można przesłać do 20 czerwca

  Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach. Teksty należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło trzeba wpisać do karty zgłoszenia. Utwory można nadsyłać pocztą lub drogą elektroniczną.

  Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora.

  Prace wraz z kartami uczestnika należy przesłać do 20 czerwca 2023 r. pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”; 43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa 2023 lub online zgloszenia@lipa.sckbest.pl.

  Dla laureatów publikacja, a także warsztaty literackie

  – Forma podsumowania przeglądu w Spółdzielczym Centrum Kultury “Best”, uroczyste wręczanie nagród, spotkania, warsztaty literackie, występy artystyczne, w końcu zbiór nagrodzonych utworów – książka, która jest dzieckiem “Lipy”, to wszystko staje się dla młodych ludzi wielką artystyczną przygodą i często określa na zawsze ich stosunek do świata — stwierdza Tomasz Jastrun, przewodniczący jury.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.