OSTRAWA / Pierwsze młode, które urodziło się w ostrawskim zoo w nowym roku to bezszpon. Pisklę wykluło się 4 stycznia 2023 roku jako jedyne.

  Samica złożyła 13 jaj, ale tylko trzy zostały zapłodnione. Dwa zarodki zmarły kilka dni przed wykluciem się. Pisklę jest energiczne, samo się odżywia i przybiera na wadze. Jego płeć nie jest jeszcze znana.

  Noc spędza na drzewie, dzień na ziemi

  Bezszpony zamieszkują pawilon słoni, gdzie można je zobaczyć na wybiegu Dżungla Słoni. Ponieważ wybieg będzie musiał zostać odnowiony, wszyscy jego mieszkańcy, w tym para hodowlana bezszponów, zostali przed końcem ubiegłego roku przeniesieni do pomieszczeń zastępczych, a więc młode wykluło się w ośrodku hodowlanym.

  Bezszpon występuje w tropikalnych lasach deszczowych Birmy, Tajlandii, południowej Malezji, Sumatry i Borneo. Zasiedla tereny nizinne i śródlądowe do 1200 m n.p.m. Noc spędza grzędując w koronach drzew, a w ciągu dnia poszukuje pokarm na ziemi (nasiona, owoce, bezkręgowce). Samica jest ubarwiona zielonobrązowo, samiec ma ciemne upierzenie z metalicznym połyskiem i charakterystycznym grzebieniem na głowie. Samica znosi 4 – 6 jaj , które składa w płytkim gnieździe na ziemi, na którym siedzi przez 17 – 19 dni. Pisklęta po wykluciu są dość dojrzałe i wkrótce opuszczają gniazdo, by samodzielnie poszukiwać pokarmu.

  Pisklę bezszpona urodziło się 4 stycznia

  Kolejne młode to cielę karłowatego bydła dahomey

  Z kolei drugie młode tego roku pozostaje ukryte przed oczami zwiedzających. Jest to cielę karłowatego bydła z gatunku dahomey, które przyszło na świat 8 stycznia. Ponieważ samica w pierwszych dniach po porodzie potrzebuje odpoczynku, w dodatku zoo spodziewa się porodu drugiej samicy, stajnia w wybiegu Na farmie jest tymczasowo zamknięta.  

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.