CZESKI CIESZYN / Miasto Czeski Cieszyn wspólnie z Diakonią Śląską przygotowały nową inicjatywę dla bezdomnych. Projekt pilotażowy „Stravenka“ (Bon żywieniowy) ma pomóc ludziom bez dachu nad głową.

  Miasto oferuje osobom zainteresowanym sprzątanie miejskiej przestrzeni publicznej. Za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie w postaci bonów żywieniowych.

  Projekt rozpoczął się w zeszłym tygodniu we wtorek i będzie trwał do 30 czerwca. Sprzątanie będzie się odbywało we wtorki w godzinach od 9:00 do 11:00, w czteroosobowych grupach.

  Celem jest zaktywizować i motywować osoby bezdomne

  Projekt ma na celu zaktywizować i zmotywować osoby bezdomne do zmiany sposobu życia, da szansę osobom bezdomnym na włączenie się do głównego nurtu życia społecznego poprzez pracę i naukę nowych nawyków zawodowych.

  Kluczowym założeniem projektu jest zaangażowanie chętnych, którzy obecnie nie mają własnego domu lub pracy, w sprzątanie terenów publicznych w mieście. Projekt ma również ambicję przekonać mieszkańców, że większość miejscowych bezdomnych nie tylko czerpie niezbędną pomoc, ale również jest gotowa dać coś w zamian społeczeństwu.

  Prace będą koordynowane przez pracowników Śląskiej Diakonii we współpracy z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych.

  Inspiracją był projekt przeprowadzony w Ostrawie

  Miasto zainspirowało się w zeszłym roku w Ostrawie-Witkowicach. Tutaj miasto współpracowało z pracownikami ostrawskiego Caritasu. Z kolei dla Ostrawy inspiracją było Znojmo, gdzie podobny program działa od dwóch lat.

  Miasto Czeski Cieszyn przeznaczyło na ten projekt wkład finansowy w wysokości 50 000 koron, który wykorzystany zostanie na pokrycie kosztów bonów żywnościowych, narzędzi pracy oraz udział pracowników Diakonii Śląskiej.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.