Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Infrastruktura Polonijna 2023”. Środki przyznawane w ramach konkursu są przeznaczone na remonty i inwestycje realizowane przez polonijne i polskie organizacje działające poza granicami Polski.

  – Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęło 66 ofert na łączną kwotę ok. 33 mln zł. Zgodnie z regulaminem konkursu Minister Spraw Zagranicznych, w ramach limitu środków budżetowych, mógł udzielić dotacji do wysokości 12 127 400 mln zł łącznie – poinformowała konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

  Przedstawiono listę projektów priorytetowych, listę projektów pozostałych (dowolnych), którym przyznana została dotacja, oraz listę projektów umieszczonych na liście rezerwowej.

  Przyznano dotację na remont Domu Polskiego Żwirki i Wigury

  Wśród inwestycji, które zostały wybrane w konkursie, są projekty realizowane m.in. w Wielkiej Brytanii, Argentynie, Litwie, Ukrainie, Łotwie, Mołdawii, Czechach.

  Przyznano dotację w wysokości 350 tys. zł na projekt „Remont budynku Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku – etap 2”. Natomiast na liście rezerwowej znalazły się dwa projekty: „Remont Domu Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie-Mostach – opracowanie dokumentacji projektowej” i „Remont Domu Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Nieborach – opracowanie dokumentacji projektowej”.

  Jak podaje MSZ, przyznanie dotacji oferentom z listy rezerwowej możliwe będzie jedynie w przypadku ewentualnej rezygnacji z podpisania umowy o dotację przez oferentów umieszczonych na liście podstawowej.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.