E-mail: redaktor@zwrot.cz

W sobotę 26 listopada 2022 odbył się w Domu Polonii w Pułtusku XI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wśród uczestników byli obecni również przedstawiciele polskich organizacji z Zaolzia: prezes Kongresu Polaków Mariusz Wałach, prezes ZG PZKO Helena Legowicz oraz prezes Macierzy Szkolnej w RC Marek Bystroń. Po przedstawieniu sprawozdań sekretariatu za okres 2019-2021 przystąpiono do wyborów nowego zarządu.

Wybory po raz pierwszy przebiegały w trybie hybrydowym. Oprócz osiemnastu członków obecnych fizycznie na miejscu w głosowaniu wzięło również udział czternastu przedstawicieli w trybie online.

Na prezydenta EUWP wybrano jednogłośnie w trybie tajnym Edwarda Trusewicza z Litwy. Wiceprezydentem została Teresa Sygnarek ze Szwecji. A stanowisko sekretarza generalnego objął Wojciech Białek z Irlandii. Sekretarzami zostali Helena Legowicz z Czech, Urszula Stefańska z Włoch oraz Gerhazy Longer z Rumunii. Funkcję skarbnika będzie nadal pełnić Korinna Wesołowki z Węgier.

Podziękowania i okazja do rozmów

Nowo wybrany prezydent podziękował w swoim przemówieniu Tadeuszowi Pilatowi za długoletnie pełnienie funkcji prezydenta. Tadeusz Pilat obejmował bowiem tę funkcję od roku 2006.

W późniejszych dyskusjach delegaci wykorzystali obecność zacnych gości m.in. Zenki Bańkowskiej, dyrektora ds. programowych stowarzyszenia „Wspólnota Polska“, oraz Jarosława Narkiewicza, przewodniczącego Rady Polonii Świata. EUWP zrzesza aktualnie 43 organizacje polonijne z 29 krajów Europy. W przyszłym roku będzie obchodzić 30 jubileusz swojego istnienia.

Komentarze


Czytaj również


Czy tegoroczny balik w szkole w Oldrzychowicach był udany? My nie mamy żadnych wątpliwości [zdjęcia]
luty032023

Czy tegoroczny balik w szkole w Oldrzychowicach był udany? My nie mamy żadnych wątpliwości [zdjęcia]

Które atrakcje turystyczne województwa morawsko-śląskiego są najciekawsze? Możesz głosować do końca lutego
luty032023

Które atrakcje turystyczne województwa morawsko-śląskiego są najciekawsze? Możesz głosować do końca lutego

Rząd Czech chce wprowadzić jednodniowe wybory. Głosowanie tylko w piątek
luty032023

Rząd Czech chce wprowadzić jednodniowe wybory. Głosowanie tylko w piątek

Zabawa do białego rana. Macierz Szkolna z Bystrzycy zorganizowała bal
luty032023

Zabawa do białego rana. Macierz Szkolna z Bystrzycy zorganizowała bal

„Puzzle tour w Oldrzychowicach”. Dzieci dowiedziały się, czym jest malarstwo
luty022023

„Puzzle tour w Oldrzychowicach”. Dzieci dowiedziały się, czym jest malarstwo

Zaplanuj z nami weekend. Najciekawsze wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim
luty022023

Zaplanuj z nami weekend. Najciekawsze wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim

Gorolskie Centrum Informacji ogłosiło konkurs fotograficzny. Tematem są schroniska turystyczne
luty022023

Gorolskie Centrum Informacji ogłosiło konkurs fotograficzny. Tematem są schroniska turystyczne

Nominacja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. Skierował ją marszałek Tomasz Grodzki
luty022023

Nominacja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. Skierował ją marszałek Tomasz Grodzki

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.