W sobotę 26 listopada 2022 odbył się w Domu Polonii w Pułtusku XI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wśród uczestników byli obecni również przedstawiciele polskich organizacji z Zaolzia: prezes Kongresu Polaków Mariusz Wałach, prezes ZG PZKO Helena Legowicz oraz prezes Macierzy Szkolnej w RC Marek Bystroń. Po przedstawieniu sprawozdań sekretariatu za okres 2019-2021 przystąpiono do wyborów nowego zarządu.

Wybory po raz pierwszy przebiegały w trybie hybrydowym. Oprócz osiemnastu członków obecnych fizycznie na miejscu w głosowaniu wzięło również udział czternastu przedstawicieli w trybie online.

Na prezydenta EUWP wybrano jednogłośnie w trybie tajnym Edwarda Trusewicza z Litwy. Wiceprezydentem została Teresa Sygnarek ze Szwecji. A stanowisko sekretarza generalnego objął Wojciech Białek z Irlandii. Sekretarzami zostali Helena Legowicz z Czech, Urszula Stefańska z Włoch oraz Gerhazy Longer z Rumunii. Funkcję skarbnika będzie nadal pełnić Korinna Wesołowki z Węgier.

Podziękowania i okazja do rozmów

Nowo wybrany prezydent podziękował w swoim przemówieniu Tadeuszowi Pilatowi za długoletnie pełnienie funkcji prezydenta. Tadeusz Pilat obejmował bowiem tę funkcję od roku 2006.

W późniejszych dyskusjach delegaci wykorzystali obecność zacnych gości m.in. Zenki Bańkowskiej, dyrektora ds. programowych stowarzyszenia „Wspólnota Polska“, oraz Jarosława Narkiewicza, przewodniczącego Rady Polonii Świata. EUWP zrzesza aktualnie 43 organizacje polonijne z 29 krajów Europy. W przyszłym roku będzie obchodzić 30 jubileusz swojego istnienia.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.