CIESZYN / W czwartek 25 sierpnia 2022 roku w Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbył się wernisaż wystawy „Żwirki i Wigury start do wieczności”, który poprzedziła konferencja o tym samym tytule.

  Wydarzenia zostały zorganizowane z okazji 90. rocznicy zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challange w Berlinie oraz ich tragicznej śmieci w Cierlicku.

  Wystawę zorganizowało Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie we współpracy z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej i Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Cierlicko-Kościelec.

  Załoga Żwirki i Wigury wygrywa z najlepszymi załogami Europy

  – Wyobraźcie sobie państwo siedem dni prób, siedem tysięcy kilometrów do przebycia i dosłownie o sekundy nasza załoga Żwirki i Wigury wygrywa z najlepszymi załogami Europy. Polska konstrukcja RWD-6 wygrywa z najlepszymi konstrukcjami świata. To jest wielkie szczęście, radość nie do opisania. Nasi bohaterowie peregrynują po kraju, spotykają się z ludźmi, opowiadają o tym wielkim zwycięstwie – powiedział Jacek Zagożdżon, zastępujący dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Pawła Pawłowskiego.

  „Jesteśmy predestynowani do podjęcia tego tematu jako Muzeum Śląska Cieszyńskiego”

  – Muzeum Śląska Cieszyńskiego weszło w posiadanie kurtki Franciszka Żwirki po tragedii w Cierlicku. Jest to kurtka, w której pilot zginął. Eksponat ten niejako obliguje nas do upamiętnienia 90. rocznicy i zwycięstwa, i tragedii… A dla Polski było to przecież wówczas zwycięstwo „nie z tej ziemi”: pilot Polak, ale też samolot polskiej konstrukcji! Niestety radość nie trwała długo, a że ten wypadek w czasie burzy miał miejsce na Zaolziu, jesteśmy predestynowani do podjęcia tego tematu jako Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które zajmuje się Śląskiem Cieszyńskim w jego historycznych granicach – powiedziała Irena Frencz, dyrektorka Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

  – Po referatach, które wybrzmiały na naszej konferencji, Żwirkowisko jawi się jako jedno z najważniejszych zaolziańskich miejsc w wielu wymiarach – historycznym, narodowym, turystycznym, ale i absolutnie symbolicznym… Cieszę się, że możemy dołożyć cegiełkę do rocznicy i pokazać tę historię mieszkańcom „Przedolzia”! – powiedziała Irena Frencz.

  Wyjątkowe zbiory

  Na wystawie można zobaczyć kurtkę Franciszka Żwirki oraz szczątki RWD-6 ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Prezentowane są również zbiory Domu Polskiego w Cierlicku-Kościelcu w postaci desek z przedwojennej bramy na Żwirkowisku z napisem „Żwirki i Wigury start do wieczności”, repliki dzwonu Żwirki i Wigury czy tablicy upamiętniającej wizytę prezydenta Ignacego Mościskiego na Żwirkowisku w 1938 roku.

  Na wystawie znalazły się również oryginalne plany architektoniczne przedwojennego mauzoleum z Ośrodka Dokumentacyjnego. Cennym artefaktem jest też zbiór szczątków RWD-6 ze zbiorów Haliny Szczotki, redaktor naczelnej „Zwrotu”.

  Wystawę można zobaczyć tylko do 7 września

  Wśród prelegentów występujących podczas konferencji znaleźli się przedstawiciele Zaolzia. O Międzynarodowym Turnieju Lotniczym w latach 1929-1934 mówił Dariusz Cymerys, prezes Zaolziańskiego Stowarzyszenia Lotniczego im. F. Żwirki i S. Wigury. Zmarłego opiekuna Żwirkowiska i prezesa MK PZKO w Cierlicku-Kościelcu Tadeusza Smugałę wspominał Jan Przywara, opiekun miejsca pamięci polskich lotników i członek cierlickiego Koła. O samym Żwirkowisku mówiła zaś Sylwia Grudzień, redaktorka „Zwortu” oraz pracownik Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. 

  Konferencję oraz wystawę honorowym patronatem objęli Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz oraz Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek. 

  Wystawę w Muzeum Śląska Cieszyńskiego można zobaczyć tylko do 7 września. Później wystawa planszowa i zbiory cierlickie zostaną przewiezione do Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku. Wystawę można zobaczyć we wtorki, czwartki i niedziele od 10.00 do 15.00, w środy od 12.00 do 17.00 i w piątki i soboty od 10.00 do 16.00. W poniedziałek muzeum jest nieczynne.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.