BOGUMIN / Bogumin z powodu rosnących cen rzuci koło ratunkowe stowarzyszeniom oraz klubom działającym na terenie miasta. Stanie się tak już po raz drugi w ciągu ostatnich trzech lat.

  Dramatyczny wzrost cen energii, transportu i usług zagraża funkcjonowaniu miejscowych stowarzyszeń oraz klubów nie tylko sportowych. Wiele z nich bez pomocy finansowej miasta musiałoby ograniczyć swoją działalności lub groziłby im zanik. Z tego powodu członkowie zarządu miasta zaproponują radnym zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń o jedną czwartą. W ten sam sposób miasto pomagało już podczas kryzysu koronawirusowego.

  Nie dopuścimy do upadku stowarzyszeń i klubów

  – Stowarzyszenia i kluby przeżywają trudne chwile. W ostatnich dwóch latach zostały zmiażdżone przez koronawirusa, dorośli i dzieci nie mogli się spotykać, trenować, organizować imprezy. Ledwie odetchnęliśmy od wszystkich ograniczeń, pojawił się kryzys energetyczny oraz gwałtowne podwyżki cen. To mogłoby oznaczać dla wielu organizacji likwidację. Nasze stowarzyszenia odnoszą sukcesy, dbają o dzieci i młodzież, dzięki nim ludzie mają szeroki wybór możliwości spędzania wolnego czasu. Sensowne zajęcia zapewniają również kontakty społeczne. Dlatego nie dopuścimy do ich upadku – powiedział wiceburmistrz Bogumina Igor Bruzl.

  Miasto jest gotowe do zwiększenia indywidualnych dotacji na działalność sportowców wyczynowych o 25 procent, co stanowi kwotę ponad 2 miliony koron.

  – Bardzo uważnie śledzimy sytuację na rynku energii, wzrost cen może stanowić duże zagrożenie nawet dla stowarzyszeń, które posiadają własne nieruchomości lub są w długoterminowej dzierżawie. Będziemy szukać sposobów, jak możemy pomóc również im. Jest niemal pewne, że gdybyśmy ich nie wsparli, to nadchodzący sezon byłby dla wielu z nich walką o przetrwanie – wyjaśnia Igor Bruzl.

  Miasto pomogło już podczas pandemii

  W czasie pandemii, gdy miasta i gminy zapowiadały ograniczenie dotacji dla klubów i stowarzyszeń z powodu zawieszenia ich działalności, Bogumin organizacjom na swoim terenie pomóc.

  – Mamy w mieście 1700 osób, które prowadzą jakąś działalność związaną z zajęciami rozwijającymi zainteresowania. Podczas pandemii zadbaliśmy o to, by przetrwali trudne czasy. Cenimy sobie pracę opartą na wolontariacie i nie chcemy pozostawić stowarzyszeń na łasce bezczynności rządu – mówił wiceburmistrz.

  Najbardziej aktywne stowarzyszenia

  Do najbardziej aktywnych grup w Boguminie należy ochotnicza straż pożarna. Pięć jednostek, które działają w dzielnicach miasta, odnotowuje do dwustu wyjazdów do zdarzeń rocznie. Ponadto systematycznie poświęcają się dzieciom. Z miastem związani są również rybacy, myśliwi, pszczelarze i działkowcy. Są też stowarzyszenia promujące kulturę, historię i sztukę. Osobną częścią są kluby sportowe, które skupiają wszystkie kategorie wiekowe od dzieci po weteranów.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.