Po dwuletniej przerwie obradowali 10 kwietnia mistrzowiccy PZKO-wcy na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które swoją obecnością zaszczyciła prezes ZG PZKO Helena Legowicz.

  Zebranie to stanowiło pewną cezurę  w historii Koła liczącego 108 członków, ponieważ postanowili  zakończyć swoją pracę w jego Zarządzie Daniel Kadłubiec, pełniący funkcję prezesa od r. 1965, także Marta Krainowa, wykonująca pracę sekretarki od r. 1957 z  kilkuletnią przerwą. 

  Obu działaczom za ich swoiste rekordy w działalności PZKO-wskiej wręczyła prezes ZG PZKO drobne upominki wraz z podziękowaniami.

  Imponująca działalność

  Omawiając długoletnią  działalność Koła, podkreślono zwłaszcza te imprezy, które na mapie naszego Związku  należą raczej do rzadko spotykanych, również z racji ich długiej tradycji. Należą do nich np. Bal Śląski, organizowany od r. 1965, Memoriał Wandy Delong od r. 1977, kursy tańca towarzyskiego, zabawy podmiejskie, spływy kajakowe po Olzie,  wystawy  plastyków amatorów, chodzenie z gojiczkiem, kuligi zimowe, emitowane przez telewizję czeską itp.

  Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu funkcję prezesa powierzono Renacie Kadłubiec.

  Daniel Kadłubiec

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.