CZESKI CIESZYN / Pierwsze w nowym roku spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego odbędzie się w środę 12 stycznia o godz.17 w klubie Dziupla. Tematem będą „Fakty i mity wojny czechosłowacko-polskiej o Śląsk Cieszyński”, które przedstawi znawca tematu Daniel Korbel. Prelegent studiuje jak polskie, tak czeskie materiały źródłowe dotyczące tego tematu. – I stara się być jak najbardziej obiektywny – stwierdza kierownik MUR-u Ewa Sikora.

Choć od zakończenia 8-dniowej wojny czesko-polskiej o Śląsk Cieszyński minęło już ponad 100 lat, wciąż pojawiają się nowe dokumenty źródłowe, m.in. nagrania audio relacji świadków, fragmenty czeskiej kroniki filmowej z bitwy skoczowskiej i okupacji Cieszyna itp. Współpraca historyków z obu stron Olzy pozwala na spojrzenie na ten krwawy konflikt z innej perspektywy, daje szansę na poznanie nowych odpowiedzi na stare pytania.

Prelegent – mgr Daniel Korbel to absolwent Wydziału Prawa i doktorant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod kierunkiem prof.dr hab.Miłosza Skrzypka przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wojny o Śląsk Cieszyński w 1919 r.

Od 2013 r. publikuje artykuły dotyczące polsko-czeskiego sporu granicznego w pierwszej połowie XX w., m.in. na łamach czasopism „Slezský sborník”, „Pamiętnik Cieszyński”, „Těšínsko”, „Kalendarz Cieszyński”, „Polityka” i „Polska Zbrojna”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o rezerwację pod adresem mur.pzko@gmail.com lub telefonicznie +420 705 114 048. Bezpośrednio na spotkaniu należy dotrzymywać zasad higienicznych według aktualnych ustaleń.

(indi, mat. pras)

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.