LESZNA DOLNA / Członkowie MK PZKO Leszna Dolna wczoraj (23 stycznia) uczcili pamięć Jerzego Mrowca, nauczyciela z Lesznej. Mimo mrozu w niedzielne popołudnie zebrała się przed cmentarzem ewangelickim w Lesznej Górnej spora grupka osób. Najpierw złożono kwiaty, a później zaproszono zebranych na prelekcję do Domu PZKO.

  W uroczystości złożenia kwiatów na grobie Jerzego Mrowca uczestniczyło około dwudziestu osób w różnym wieku – nie zabrakło również najmłodszych. Pomysł oddania hołdu zasłużonemu mieszkańcowi Lesznej zrodził się w Klubie Propozycji miejscowego koła.

  Na cmentarzu prowadzący uroczystość Tadeusz Szkucik wymienił zasługi zmarłego. Najmłodsza uczestniczka złożyła biało-czerwoną wiązankę kwiatów ze wstęgą. Pod zadbanym nagrobkiem, którym również opiekuje się miejscowe PZKO, zapłonął znicz.

  – Stoimy przed grobem Jerzego Mrowca, zasłużonego dla Lesznej nauczyciela. Jutro mija 120. rocznica jego śmierci. Jerzy Mrowiec urodził się w 1828 w Rychułdzie w rodzinie rolnika. Do Lesznej przybył już jako dorosły człowiek, gdy został nauczycielem. Spodobało mu się w Lesznej na tyle, że założył tutaj rodzinę. W nowej i starej szkole odpracował w sumie 51 lat. Oprócz tego urządzał niedzielne kursy dla rolników – uczył ich jak szczepić drzewka owocowe, pomagał również ludziom jako homeopata – powiedział Tadeusz Szkucik.

  – Jutro mija sto dwudziesta rocznica jego śmierci. Jesteśmy tu dzisiaj po to, aby uczcić pamięć tego wybitnego Lesznianina. Jeżeli my tego nie zrobimy, nikt inny za nas tego nie zrobi – dodał Tadeusz Szkucik.

  Ciekawa prelekcja na temat życia i działalności Jerzego Mrowca

  Po złożeniu kwiatów Tadeusz Szkucik wskazał również zebranym miejsca spoczynku najbardziej zasłużonych dla Lesznej osób. Następnie wszyscy udali się do Domu PZKO w Lesznej Dolnej, gdzie w miłej atmosferze wysłuchali prelekcji na temat życia Jerzego Mrowca. Prowadzący Tadeusz Szkucik okrasił swój wykład ciekawymi szczegółami z życia tej wybitnej, ale mało znanej, postaci. W trakcie wykładu nawiązywał również do ciekawych wątków z historii Lesznej.


  Jerzy Mrowiec – pierwszy nauczyciel w Lesznej Dolnej, społecznik, bibliofil, kronikarz szkolny, zasłużony mieszkaniec Lesznej. Urodził się 27 czerwca 1828 roku w Rychułdzie (obecnie część Bąkowa, pow. cieszyński), gdzie uczęszczał do szkoły wiejskiej. Następnie przez sześć lat studiował w gimnazjum ewangelickim w Cieszynie.

  Po jego ukończeniu zapisał się na dwumiesięczne seminarium nauczycielskie w Cieszynie, żeby zapoznać się w metodami nauczania w szkołach ludowych. W 1849 roku otrzymał posadę nauczycielską w Lesznej Dolnej, gdzie uczył do roku 1853. Następnie, aż do roku 1900, był nauczycielem w Lesznej Górnej. Zmarł 24 stycznia 1902 roku w Lesznej Dolnej.

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.