WROCŁAW/ Wczoraj, 18 października, w wieku 91 lat, zmarł ks. Edward Górecki — duchowny rzymskokatolicki i specjalista od prawa kanonicznego. Choć od ukończenia Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w 1963 na stałe mieszkał we Wrocławiu, to jego Małą Ojczyzną było Zaolzie.

  Ksiądz Edward Górecki urodził się w Stonawie. Jego ojciec Jan Górecki zmarł, gdy Edward Górecki miał 6 lat. Jego matka Zofia, z domu Ryba, po śmierci męża wyszła za Franciszka Lottera.

  Edward Górecki od 1936 r. uczył się w polskiej szkole podstawowej w rodzinnej Stonawie. W czasie okupacji chodził do szkoły z niemieckim językiem nauczania. W 1944, w wieku 14 lat zaczął pracę w kopalni. W latach 1945–1947 był uczniem gimnazjum w Orłowej, a w następnych latach (1947–1949) Męskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.

  Studia uniwersyteckie rozpoczął pod koniec lat 40. XX wieku w Ołomuńcu na Wydziale Teologicznym Cyryla i Metodego. Tam studiował w latach 1949–1950, po czym władze komunistyczne uniwersytet zlikwidowały. Wówczas Edward Górecki przeniósł się na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, który ukończył w roku 1963. W 1972 roku obronił doktorat z prawa kanonicznego. W 1990 r. Został habilitowany na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w 1995 r. uzyskał tytuł profesora.

  Pracował jednocześnie w sądzie kościelnym i kurii arcybiskupiej we Wrocławiu. Od 1991 roku wykładał prawo kościelne na odnowionym wydziale teologicznym w Ołomuńcu, w latach 1997-2005 pełnił funkcję kierownika wydziału prawa kościelnego. Specjalizował się w prawie małżeńskim, zagadnieniach kolegialności i ekumenizmu w Kościele.

  Publikacje naukowe pisał zarówno po polsku, jak i po czesku. Po czesku opublikował dwie monografie, kilka artykułów z zakresu naukowego postępowania oraz podręczniki do nauczania. W języku polskim natomiast kilkadziesiąt artykułów – 39 naukowych opracowań prawa kanonicznego opublikowanych w naukowych czasopismach kanonicznych, teologicznych i innych.

  (indi, źródło: Wikipedia)

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.