TRZYNIEC, OSTRAWA / Na chodniku w pobliżu WERK ARENY w Trzyńcu i przed budynkiem C w kompleksie Wyższej Szkoły Górniczej -Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie znalazły się nowe ławki. Wykonane są z unikalnego materiału – ciężkiego kompozytu betonowego, każda waży prawie trzy tony. Do ich instalacji konieczny był ciężki sprzęt.

  Tak zwany beton ciężki produkowany jest na bazie produktów ubocznych, które powstają w hucie. W ramach zrealizowanych badań naukowych stworzono go w Hucie Trzyniec we współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Wyższej Szkoły Górniczej-Uniwersytetu Technicznego (VŠB TUO) w Ostrawie (VŠB TUO) oraz naukowcem Jiřím Šafratą. Pierwsze prototypy ławek są już testowane w warunkach zewnętrznych: cztery w Trzyńcu, a dwie pozostałe w Ostrawie.

  – Jest to odpowiednia kombinacja proporcji żużla stalowniczego, pyłu metalicznego, ścierniwa powstającego przy obróbce metali i granulatu hutniczego z piaskowania żelaza. Ich odpowiednie połączenie z cementem tworzy ciężki kompozyt betonowy, który jest w stanie konkurować z ciężkimi betonami wykonanymi z ciężkich kruszyw naturalnych – tłumaczy Henryk Huczala, Dyrektor Techniczny Huty Trzyniec. Główną zaletą tego nowego rodzaju  zrównoważonego materiału budowlanego jest to, że jest przyjazny dla środowiska, gdyż zastępuje materiał naturalny.  

  Nie tylko do produkcji mebli miejskich

  Beton ciężki można wykorzystać np. do produkcji elementów mebli miejskich, takich jak ławki, kosze, donice czy też konstrukcje osłonowe przed promieniowaniem jonizującym w szpitalach czy laboratoriach. Można go także stosować do produkcji opakowań do przechowywania odpadów promieniotwórczych na specjalnych składowiskach.

  Specyfiką ciężkiego betonu z Trzyńca jest jego gęstość nasypowa, która przekracza 2600 kg/m3. – Gęstość nasypowa zwykłego betonu na bazie kruszywa naturalnego mieści się w przedziale od 2200 do 2400 kg/m3. Wzrost gęstości betonu można zapewnić, stosując ciężkie kruszywa naturalne lub produkty uboczne produkcji metalurgicznej – wyjaśnia Vojtěch Václavík z Instytutu Inżynierii Środowiska Wydziału Górnictwa i Geologii VŠB TUO.

  Zalety ciężkiego betonu

  – Główną zaletą mieszanki betonu ciężkiego jest to, że możemy ją przygotować w różnych gęstościach nasypowych zgodnie z wymaganiami klienta – dodaje technolog Huty Trzyniec Petr Mlčoch, który uczestniczył w badaniach przez kilka lat. 

  Zespół naukowców wykonał również serię pomiarów właściwości osłonowych beczek do przechowywania odpadów radioaktywnych. – Opracowany przez nas ciężki beton, który służy jako wypełnienie tych beczek, ma znacznie lepsze właściwości zacienienia w porównaniu ze zwykłym betonem na bazie naturalnego kruszywa, który jest obecnie stosowany – wyjaśnia inne zalety mieszanki technolog Huty Trzyniec.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.