Ostatnim sejmikiem gminnym, jaki zdążono przeprowadzić przed wprowadzeniem przez czeski rząd stanu wyjątkowego był ten w Czeskim Cieszynie.

  11 marca w sali Kongresu Polaków zgromadziło się tylu zainteresowanych, że trzeba było dostawiać krzesła. Prowadząca sejmik Małgorzata Rakowska poprosiła obecnych na sejmiku przedstawicieli Towarzystwa Nauczycieli Polskich, Macierzy Szkolnej i Harcerstwa Polskiego, żeby przemyśleli konkretne problemy, które mogłyby się znaleźć w uchwale XIII Zgromadzenia Ogólnego. Wtedy jeszcze nie zapadła decyzja o przesunięciu jego terminu, choć wielu już podejrzewało, że całkiem prawdopodobne.

  Jak na każdym sejmiku przedstawiono prezentację ukazującą rolę i zadania, jakie spełnia Kongres. Rakowska mówiła o strukturze polskiej społeczności na Zaolziu. Podkreślała, że szkolnictwo jest kręgosłupem społeczeństwa. Poruszyła także temat kampanii facebookowej na rzecz dwujęzycznego kształcenia dzieci adresowanej głównie do małżeństw mieszanych. Przybliżyła jak działa Fundusz Rozwoju Zaolzia. Wspomniała również o mającym powstać Centrum Rozwoju Zaolzia.

  Jak na każdym sejmiku również w Czeskim Cieszynie podkreślano wagę podania narodowości w spisie powszechnym. Tomasz Pustówka zwrócił uwagę na to, że podwójna czesko-polska narodowość jest traktowana jako osobna kategoria, a ci, którzy ją zadeklarują, nie są wliczani przez urząd statystyczny do grupy osób z polską narodowością.

  Nie zabrakło głosów z sali. Dotyczyły one m.in. problemów związanych z udzielaniem ślubów cywilnych w języku polskim czy braku szyldu na siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Pytano też o aktualne informacje dotyczące studiów w Polsce i sposobów udokumentowania polskiej narodowości przez młodzież, która chciałaby podjąć studia na zasadach stypendialnych. Tutaj oczywiście omówiono zasady otrzymania i korzyści płynące z posiadania Karty Polaka.

  Zadaniem Sejmiku jest wybór delegatów na Zgromadzenie Ogólne. Gminę Czeski Cieszyn reprezentować będą: Dominik Siderek, Tomasz Pustówka, Janusz Trombik, Roman Wirth i Tomasz Onderek. Rezerwowymi zostali Leon Sikora i Marek Dywor. Onderek został ponadto wybrany na pełnomocnika gminnego Kongresu Polaków dla Czeskiego Cieszyna. Jego zastępcą będzie Małgorzata Rakowska.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.