Akcja Rodacy Bohaterom organizowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, w której biorą udział także harcerze z Karwiny, ciągle trwa.

  11-osobowa ekipa złożona z oddziału małopolskiego organizacji oraz przedstawicieli Zaolzia wyjechała na przełomie lutego i marca rozdawać paczki pamięci na Ukrainę. Uczestnicy wyjechali do miejscowości na Wołyniu, Równego, Zdołbuchowa, Krzemieńca, Tarnopola i Lwowa.

  Już wcześniej, w styczniu harcerze z Zaolzia pojechali w ramach akcji Rodacy Bohaterom z paczkami pamięci na Litwę. Dary zbierali na Zaolziu w szkołach i kościołach. Ta akcja była udana. Jednak harcerze chcą poszerzyć swoje działania. Wyjechali więc w nowe miejsca, by się zapoznać z kolejnymi osobami na kresach.

  Na Ukrainie

  Polacy mieszkający na Ukrainie muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom i wszystkich ich cechuje troska o polską tożsamość. W związku z tym, że Ukraina znajduje się poza Unią Europejską, tutejsi Polacy są w znacznie gorszej sytuacji, tak samo, jak osoby, które o nich pamiętają i chcą za nimi przyjeżdżać z paczkami pamięci. Nie zawsze są one wpuszczone.

  Oprócz rozdawania paczek było w programie także spotkanie z działaczami w domach polskich i młodzieżowych na Ukrainie, harcerzami, księżmi w polskich kościołach itp… Ekipa zwiedziła Równe, Lwów i wzgórze zamkowe w Krzemieńcu. Noclegi były w bazach harcerskich u miejscowych harcerzy.

  Tak samo jak na Litwie paczki, które zawierały podstawowe artykuły żywnościowe jak mąka, makaron, olej, herbata itp. dotarły przede wszystkim do rodzin, do kombatantów, a także do polskich szkół i innych organizacji, również do środowisk harcerskich. Rozdano 100 paczek.

  – Polacy w tych miejscowościach mają rzeczywiście bardzo trudne warunki do utrzymywania polskiej kultury. Młodzi wyjeżdżają do Polski i zazwyczaj już nie wracają, a ci, którzy zostają, często przestają między sobą mówić po polsku, szczególnie w małych miejscowościach. Miejsca na Wołyniu i opowieści miejscowych są bardzo mocne. Uważam, że każdy miałby posłuchać opowieści Polaków na Kresach – tak podsumował swoje wrażenia Marek Konieczny, jeden z uczestników wyjazdu.

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.