BOGUMIN-SKRZECZOŃ / W niedzielę 9 lutego w skrzeczońskim Domu PZKO odbyło się zebranie sprawozdawcze, podczas którego przeprowadzono ocenę działalności Miejscowego Koła PZKO za 2019 rok. Obecna była prezes Zarządu Głównego PZKO Helena Legowicz.

  Sekretarz Koła PZKO Tadeusz Guziur przedstawił ogólne sprawozdanie z działalności. Szczegółowe sprawozdanie finansowe związane z Domem PZKO przedstawił Czesław Gałuszka, pełniący funkcję prezesa Koła i skarbnika. Uchwalono budżet i ramowy plan pracy na rok bieżący.

  Do najważniejszych akcji w ubiegłym roku należał bal „W starym kinie”, walne zebranie, Powitanie Wiosny, uroczysty apel z okazji 50. rocznicy odsłonięcia pomnika 104 Polaków na skrzeczońskim cmentarzu, smażenie jajecznicy, festyn, wycieczka do Jesioników, tematyczne spotkania nowo powstałego klubu 50±, dwa skrzeczońskie jarmarki – wielkanocny i świąteczny oraz wigilijka połączona ze spotkaniem z jubilatami Koła.

  W zebraniu wzięła udział prezes PZKO Helena Legowicz

  Kontynuowano także współpracę z zaprzyjaźnionym Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodkowskiej, zapoczątkowaną w 1973 roku. Grodkowianie byli obecni na skrzeczońskim balu, wzięli udział w Festiwalu PZKO w Trzyńcu oraz w wycieczce do Jesioników, natomiast skrzeczoniacy uczestniczyli w Grodkowskich Dniach Kultury, wspólnej wycieczce na Ukrainę, w tradycyjnych grodkowskich dożynkach oraz w obchodach 70-lecia grodkowskiego Domu Kultury.

  W ramach sportowej działalności zorganizowano mistrzostwa Koła w strzałkach, tenisie stołowym oraz międzynarodowy turniej w piłce nożnej. Doszło również do wymiany drużyn piłkarskich, które uczestniczyły w turniejach w Grodkowie i Boguminie.

  W ramach Koła aktywnie działał chór mieszany Hasło, który z dyrygentką Ireną Szeliga zaliczył 6 występów, samodzielnie lub w ramach współpracy z chórami Zaolzie z Orłowej-Lutyni, Lutnia z Lutyni Dolnej i Kalina z przygranicznych Łazisk.

  W dyskusji prezes ZG PZKO Helena Legowicz wspomniała o najważniejszych ubiegłorocznych imprezach, a były to Festiwal PZKO, obchody 70-lecia „Zwrotu”, benefis Karola Suszki – 60 lat działalności aktorskiej oraz setne urodziny Stanisława Hadyny, a także zaprosiła na jubileusz zespołu Rytmika i przegląd teatralnych zespołów dziecięcych Talinki.

  Wybrano kierowniczkę skrzeczońskiego Klubu Kobiet, którą została ofiarna członkini zarządu Ewa Błažek. Zaproszono również członków Koła na tradycyjne Powitanie Wiosny 21 marca oraz Jarmark Wielkanocny 27-28 marca.

  DG

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.