Wracamy pamięcią do chwil z Wilhelmem Przeczkiem. Dziś wspominamy go szczególnie, poetę i prozaika zaolziańskiego, publicystę i tłumacza, animatora życia literackiego na Zaolziu, urodzonego 7 kwietnia 1936 roku w Karwinie, zmarłego 10 lipca 2006 roku w Trzyńcu.

Był jednym z najwybitniejszych pisarzy na ziemi zaolziańskiej. Przez wiele lat współpracował ze „Zwrotem”. Do redakcji przychodził z wieloma pomysłami, przynosił swoje nowe wiersze czy opowiadania, ale też materiały publicystyczne, przeprowadzał wywiady, najczęściej z ludźmi pióra, pisał felietony.

W maju poświęcono pisarzowi wieczór literacki w czeskocieszyńskiej kawiarni Avion. Spotkanie połączone było z promocją czeskiej monografii książkowej o Wilhelmie Przeczku autorstwa czeskiego literaturoznawcy Libora Martinka. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników, miłośników twórczości Wilhelma Przeczka.

– We wrocławskim wydawnictwie ATUT – relacjonował na łamach czerwcowego „Zwrotu” Lech Przeczek, syn pisarza – pokazała się obszerna (licząca 424 stron) monografia książkowa poświęcona sylwetce znanego autora zaolziańskiego Wilhelma Przeczka. Chodzi o kolejną z cyklu publikacji Libora Martinka z Uniwersytetu Opawskiego dotyczących właśnie wybitnych pisarzy zaolziańskich (po tomach o Władysławie Sikorze i Henryku Jasiczku).

Wilhelm Przeczek należał nie tylko do czołówki autorów z Zaolzia, ale uzyskał renomę również w Polsce. Jest autorem ponad dwudziestu tomików poezji, od debiutanckiej „Czarnej calizny”, inspirowanej górniczą Karwiną, poprzez tomiki „Wpisane w Beskid”, „Śmierć pomysłu poetyckiego”, „Szumne podszepty”, „Księga urodzaju” aż po „Stuletni kalendarz – Stoletý kalendář”.

Publikacja Libora Martinka nie tylko dogłębnie analizuje jego poetycki warsztat literacki, ale także przedstawia tego pisarza jako prozaika, autora zbioru opowiadań „Bluszcz” i bardzo ciekawej powieści „Kazinkowe granie”, autora sztuk teatralnych dla dzieci i dorosłych oraz jako tłumacza, przede wszystkim poezji czeskiej na język polski.

W skład publikacji weszły także obszerne fragmenty korespondencji Wilhelma Przeczka z kilkoma pisarzami, którzy byli jego przyjaciółmi (Jindřich Zogata, Harry Duda, Wiesław Kazanecki). Nie zabrakło fotografii z archiwum rodzinnego pisarza oraz listy najważniejszych nagród literackich.

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test