CIESZYN / Dziecka ze Stonawy, Trzanowice, Suszanie, Bystrzyca, Olza, Błędowice, Bez miana, TA Grupa, Gimnaści, Gorol i Ampli Fire. Oczywiście to nie jedyni wykonawcy niedzielnego programu na cieszyńskim rynku, niemniej świętowanie niepodległości miało spory zaolziański akcent. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Dołączamy również podziękowania przesłane przez prezes PZKO Helenę Legowicz oraz prezesa KP Mariusza Wałacha:

„Drodzy Współziomkowie ,

gorąco dziękujemy wszystkim, którzy z potrzeby serca i więzi z Macierzą wzięli udział sobotnim wiecu historycznym na rynku w Cieszynie. Tak, jak nasi przodkowie sto lat temu w tym miejscu masowo zademonstrowali swoją polskość, i my teraz pokazaliśmy, że ich spuścizna nie jest nam obca. Obecność nas, Zaolziaków, na trzydniowych obchodach 100-lecia Niepodległości w Cieszynie jest wyrazem naszego przywiązania nie tylko do całego Śląska Cieszyńskiego, ale również do naszej duchowej ojczyzny – Niepodległej Polski.

Dziękujemy również wszystkim zespołom, które na niedzielnym pikniku artystycznym zaprezentowały przegląd naszej działalności kulturalnej i sportowej, godnie reprezentując Zaolzie na tym doniosłym wydarzeniu”.

red

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test