CIESZYN / Już od marca Biblioteka Miejska w Cieszynie wspólnie z kampanią społeczną „Celé Česko čte dětem” realizują projekt „Emoce bez hranic / Emocje bez granic”. Jego celem jest diagnoza emocji i problemów nastolatków na polsko-czeskim pograniczu i próba zaradzenia im poprzez biblioterapię. Od lat współpracujący ze sobą w kwestii propagowania czytelnictwa partnerzy zauważyli, że w obu krajach problemy dzieci są bardzo podobne, zaś podzielenie się wiedzą o nich oraz ich omówienie może w przyszłości pomóc w ich rozwiązaniu.

Podstawowym problemem, jaki chcą poruszyć partnerzy projektu, jest spadek zainteresowania dzieci i młodzieży czytelnictwem. Ważne są też problemy emocjonalne, z jakimi zmagają się współcześni nastolatkowie. I to zarówno te wynikające z uzależnienia od nowych mediów, dyskryminacji, nietolerancji, konsumpcjonizmu, jak i te społeczno-rodzinne, wynikające z osłabienia więzów rodzinnych we współczesnym świecie.

– Ponadto mało jest pozycji dla czytelników w wieku 12-14 lat. Dlatego chcieliśmy tą lukę wypełnić – podkreśla Izabela Kula, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, mówiąc o książce „Legwan i inne opowiadania”, która została wydana w ramach projektu. 8 września przed siedzibą Biblioteki Miejskiej w Cieszynie odbyła się jej promocja.

Jest to dwujęzyczna publikacja składająca się z sześciu (trzech polskojęzycznych i trzech czeskojęzycznych) opowiadań, traktujących o problemach nastolatków, napisanych przez czołowych pisarzy polskich (Paweł Beręsewicz, Ewa Stadtmüller, Zuzanna Orlińska) i czeskich (Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh). W sumie więc dwanaście tekstów. Książka może stać się także doskonałym materiałem pomocniczym dla Polaków uczących się języka czeskiego i na odwrót.

Projekt obejmuje też cykl warsztatów biblioterapeutycznych z wykorzystaniem scenariuszy zajęć opracowanych w ramach projektu na podstawie tekstów z książki, oraz inne działania służące integracji nastolatków na polsko-czeskim pograniczu poprzez książkę, zgodnie z zasadą od poznania do zrozumienia, która jest podstawą otwartego współistnienia sąsiadujących ze sobą narodów. „Emocje są bohaterem tej książki. Emocje ponad granicami lat, państw i epok” – napisała w recenzji książki dr Joanna Jurgała-Jureczka. Emocje i radzenie sobie z nimi są też bohaterem całego projektu.

(indi)

 

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.