CIESZYN / Cieszyńscy przewodnicy na zebraniach Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie spotykają się co miesiąc. Oprócz omawiania bieżących spraw organizacyjnych związanych z działalnością koła zapraszają prelegentów, którzy przybliżają im tematy związane ze Śląskiem Cieszyńskim.

Gośćmi ostatniego, zorganizowanego 8 lutego przewodnickiego czwartku szkoleniowego, byli członkowie stowarzyszenia „Šance pro Šanci” – Szanse dla Szańców Jaroslav Rabajda, Martin Krůl i Sylwia Dwornicka.  Krůl, również z pomocą współczesnych i archiwalnych ilustracji, planów i zdjęć, przybliżył zebranym przewodnikom nie tylko historię mosteckich szańców, ale także opowiedział o ich współczesności. Omówił bowiem prace, jakie miłośnicy historii skupieni wokół ich stowarzyszenia wykonali, by odsłonić zarośnięte linie dawnych umocnień wzniesionych w  XVI wieku przeciw Turkom, a także jakie mają dalsze plany. Wszystko bowiem zmierza ku temu, by szańce odsłonić, wyeksponować, udostępnić do zwiedzania. Dlatego też temat ten żywo interesuje przewodników.

(indi)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test