KARWINA / Sześć Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego działało na terenie starej Karwiny, która dziś jest dzielnicą Karwina-Kopalnie niemal bez mieszkańców. Pozostało jedno, to Miejscowe Koło Karwina-Henryk, które w sobotę 2 grudnia zorganizowało Spotkanie Przedświąteczne.

  W dawnej Karwinie istniały Koła PZKO Centrum, Granice, Henryk, Nowy Jork, Solca i Sowiniec. Wszystkie powstały w 1947 roku, kiedy stara Karwina była jeszcze samodzielnym miastem. Z innymi okolicznymi miejscowościami połączono ją pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, centrum nowej wielkiej Karwiny przeniesiono do Frysztatu.

  W starej Karwinie, dewastowanej przez rabunkowe wydobycie węgla kamiennego, ubywało mieszkańców. Zniszczone zostały ich domy i musieli się wyprowadzić. Część ludności znalazła swoje miejsce w blokach na nowo budowanych karwińskich osiedlach.

  Koła PZKO z terenu starej Karwiny kończyły swoją działalność lub starały się pracować poza miejscem swego założenia. Ostatnim Kołem, które wywodzi się z dawnej Karwiny, a jego członkowie nadal spotykają się, korzystając z gościnnych lokali, jest Miejscowe Koło Karwina-Henryk.

  Na Spotkaniu Przedświątecznym w świetlicy pezetkaowskiej w Karwinie-Nowym Mieście zeszło się około 30 członków i sympatyków Koła Henryk. Koło liczy 39 członków, przeciętna wieku wynosi 64,8 lat.

  Przyjechali z różnych części miasta, są i tacy, którzy mieszkają w Orłowej. – Łączy nas wspólna przeszłość i szkoda byłoby zaniechać tych spotkań – tłumaczył prezes Miejscowego Koła Artur Koch.

  Prezes przewodniczy pezetkaowcom z Karwiny-Henryka od 2015 roku, przed nim od 1990 roku funkcję tę pełniła Halina Pawera. Długoletnimi prezesami byli również Benedykt Chorzempa czy Karol Kroczek.

  W najlepszym okresie działalności, w połowie lat 60. XX wieku, Koło liczyło 340 członków. Już od lat 50. w Kole istniały różne zespoły: teatralny, taneczny, chór mieszany, kółko sportowe. Aktywny Klub Kobiet organizował kursy i wystawy. Odbywało się wiele imprez.

  – Trudny okres dla Koła nastał, gdy ujawniły się szkody górnicze. Zniknęły kolonie Biała i Czerwona, przestała działać szkoła podstawowa – wyliczał prezes. – Po wyburzeniu Postępu Koło kilkakrotnie zmieniało lokale.

  Liczba członków spadała gwałtownie, w 1987 roku w Kole pozostało już tylko 67 osób. Od 1993 roku przez dwadzieścia lat spotykali się pezetkaowcy z Henryka w Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie, ale kiedy rozpoczęto jego modernizację i przez jakiś czas nie można było z niego korzystać, przenieśli się do Karwiny-Nowego Miasta.

  Tu działają już cztery lata. Do tradycyjnych akcji, oprócz zebrania członkowskiego w lutym lub marcu, należy w maju Dzień Matki i smażenie jajecznicy, na początku września wyjeżdżają na wycieczkę, pod koniec roku jest Spotkanie Przedświąteczne.

  Na imprezy zapraszają niekiedy prelegentów, popularnością cieszą się zwłaszcza tematy krajoznawcze, spotkania umilają też występy artystyczne dzieci. Podczas wycieczek autokarowych zwiedzają najczęściej Polskę, Górny Śląsk lub Beskidy, podczas ostatniej poznawali katowicki Nikiszowiec.

  Tegoroczne Spotkanie Przedświąteczne z okazji jubileuszu 70-lecia PZKO miało szczególnie odświętny charakter. Prezes Koch przypomniał historię nie tylko Koła Henryk, ale też Centrum, Granice, Nowy Jork i Solca. Można było obejrzeć kroniki i albumy pokazujące dorobek pezetkaowców z Henryka.

  Mówiąc o dziejach Koła PZKO, prezes nawiązał do akademii jubileuszowej na początku listopada w karwińskim Domu Przyjaźni, gdzie odbyła się także prezentacja Miejscowych Kół obwodu karwińskiego. Przedstawił też krótko najważniejsze wydarzenia niedawnego XXIII Zjazdu Delegatów PZKO, w którym również uczestniczył jako delegat.

  W programie Spotkania Przedświątecznego był też czas na rozmowy ze znajomymi oraz przekazanie prezentów gwiazdkowych, dla wszystkich przygotowany został poczęstunek, ciepłe danie i ciasteczka.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test