ORŁOWA-PORĘBA / Zebranie członkowskie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Orłowej-Porębie w niedzielę 12 marca, na którym podsumowano działalność w roku ubiegłym oraz omawiano plany na rok bieżący, połączono z obchodami Dnia Kobiet. Każda z pań otrzymała różę, krótki program kulturalny wykonały siostry Studniczkówny.

  Prezes Miejscowego Koła PZKO Leon Kasprzak przypomniał, że co roku organizowana jest w Kole uroczystość z okazji Dnia Matek. Natomiast niedawny Dzień Kobiet obligował do złożenia życzeń wszystkim paniom. Prezes podziękował im za ofiarność, przeczytał wiersz okolicznościowy Agnieszki Piegzy „Toast na cześć kobiet”.

  Na zebranie, które prowadził Józef Lugsch, przybyli również przedstawiciele innych Kół PZKO obwodu orłowskiego: z Rychwałdu, Dąbrowej, Orłowej-Lutyni. Koła współpracują, Koło porębskie organizuje wspólne imprezy z dąbrowskim, prezes Koła w Porębie śpiewa w zespole Rychwałdzianie, porębski zespół Old Boys Band gra także na imprezach Koła w Orłowej-Lutyni.

  Bogata jest działalność Koła w Porębie, prezes Leon Kasprzak podał obecnym na zebraniu sprawozdanie z pracy w 2016 roku. W styczniu odbyło się tradycyjne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne ze śpiewaniem kolęd oraz Bal PZKO, organizowany razem z Kołem w Dąbrowie w dąbrowskim Domu Narodowym. W marcu pezetkaowcy wysłuchali prelekcji prof. Daniela Kadłubca o zwyczajach wielkanocnych. W kwietniu podczas Wiosennego Spotkania z Melodią odbył się również konkurs.

  Pierwszą zeszłoroczną imprezą w ogrodzie koło Domu PZKO było w maju smażenie jajecznicy. W maju świętowano też Dzień Matki. W czerwcu pojechali członkowie Koła na wycieczkę do Polski, w Strumieniu uczestniczyli w akcji gminnej Dni Strumienia, w tym samym miesiącu odbył się też Festyn Ogrodowy.

  Ogrodową imprezą miało być również wrześniowe Pożegnanie Lata, jednak niesprzyjająca pogoda zmusiła organizatorów do przeniesienia jej do Domu PZKO. W październiku bawili się pezetkaowcy z Poręby i Dąbrowej na kolejnej wspólnej imprezie, było to Jesienne Spotkanie z Piosenką w dąbrowskim Domu Narodowym.

  W listopadzie Koło brało udział w corocznej wystawie organizowanej przez miasto w Domu Kultury. – Przedstawiono plansze ze zdjęciami naszej działalności, wielkim zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez Klub Kobiet ciastka i kołacze – mówił prezes Kasprzak. Ostatnią imprezą w 2016 roku była wigilijka Klubu Kobiet i zarządu.

  Koło PZKO w Orłowej-Porębie liczy 141 członków, 76 kobiet i 65 mężczyzn. Prezes podziękował wszystkim za zaangażowanie, przypomniał, że w Kole działa aktywnie Klub Kobiet i zespół muzyczno-śpiewaczy Old Boys Band. Podczas zebrania wybrano delegatów na listopadowy XXIII Zjazd PZKO, zostali nimi Leon Kasprzak i Jan Marciniak oraz Józef Lugsch jako rezerwowy.

  Sprawozdanie z pracy Klubu Kobiet pod nieobecność przewodniczącej Anny Kasprzak podała Janina Słowik. Panie mają swoje spotkania dwa razy w miesiącu, ale niezastąpiona jest ich rola w przygotowaniu imprez Koła od strony kulinarnej. Obecni na zebraniu wysłuchali informacji o tysiącach kołaczy i ciastek oraz ciepłych daniach, które upiekły i ugotowały członkinie Klubu Kobiet, na bal ponadto robiły kotyliony.

  Józef Lugsch omówił działalność zespołu Old Boys Band, którego jest kierownikiem. W ubiegłym roku zespół obchodził swoje pięciolecie. Gra na wszystkich imprezach swego macierzystego Koła w Porębie, ale też w okolicznych Kołach PZKO i podczas innych akcji. W kwietniu będzie gospodarzem Wiosennego Spotkania z Melodią, Józef Lugsch zapowiedział ponownie konkurs oraz tańce.

  W bieżącym roku odbyło się już kilka imprez Koła, było to Spotkanie Noworoczne, bal, a także Zabawa Ostatkowa z basem, która była powrotem do dawnej tradycji. W planie oprócz wymienionego już Wiosennego Spotkania z Melodią jest Dzień Matki, Festyn Ogrodowy, Pożegnanie Lata, Spotkanie z Mikołajem. Na te akcje zapraszane są również z programem kulturalnym zespoły z innych Kół oraz uczniowie szkół polskich. Koło gościć będzie też prelegenta. Planowana jest również wycieczka.

  Jednym z zadań na najbliższy okres jest budowa portalu internetowego Koła oraz stworzenie zespołu osób, które pisać będą projekty umożliwiające uzyskanie dotacji. Koło posiada Dom PZKO, który wynajmuje również innym organizacjom i osobom prywatnym, by zdobyć środki na jego utrzymanie i remonty. W lipcu ubiegłego roku przeprowadzono wysuszanie ściany, koszty, które wynosiły ponad 42 tys. koron, pokryło Koło ze swych funduszy. Dom PZKO to stary budynek dawnej polskiej szkoły, ostoja polskości w tej części Orłowej i konieczne są prace modernizacyjne.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.