Pieniędzmi na wsparcie Polonii i Polaków za granicą ponownie będzie dysponować Senat. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali 23 grudnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

  Sprawami Polonii zajmował się Senat już w okresie międzywojennym, oraz po 1989 roku. Do zmiany doszło w roku 2012, kiedy to finansowanie Polonii i Polaków za granicą przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na czele którego stał Radosław Sikorski. Wtedy też ogłoszono konkurs dotacyjny „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. System wówczas wprowadzony spotykał się z częstą krytyką środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju.

  Konkurs dotacyjny „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” został ogłoszony przez MSZ w październiku tego roku. Do zmiany w finansowaniu powinno dojść już w roku 2016. Czy to oznacza, że konkurs, na który wpłynęła rekordowa liczba prawie 500 ofert, zostanie odwołany?

  – W trosce o dobro naszych Rodaków poza granicami, a także stabilność i przejrzystość współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju działającymi na rzecz Polonii, prowadzone obecnie przez MSZ procedury oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą 2016” zostaną przeprowadzone i zakończone zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz harmonogramem. Lista rankingowa wyłoniona w wyniku postępowania zostanie ogłoszona publicznie i przekazana do Kancelarii Senatu w formie rekomendacji do dalszego procedowania – napisali we wspólnym oświadczeniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

  W przyszłym roku Senat powinien mieć do dyspozycji 50 milionów złotych, 20 milionów zostanie w gestii MSZ. Jednak już od roku 2017 Polonię i Polaków mieszkających za granicami kraju wspierać powinien tylko Senat.

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.