CIESZYN / Poeci z całej Polski i krajów sąsiednich spotkali się w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Zaolzie reprezentował Jan Branny, członek „Grupy Literackiej „63” , który, jak pozostali, odczytał jeden ze swych wierszy. Inicjatorem i organizatorem cieszyńskiego spotkania poetów był redaktor naczelny „Kalendarza Beskidzkiego” Jan Picheta, często goszczący nad Olzą. Spotkanie wzbogacił swoim występem wokalista i gitarzysta Mariusz Śniegulski.

  Picheta zauważył nie tylko, że wystrój Sali Rzymskiej dawnego pałacu Larischów świetnie nadawał się do odbioru poetyckich słów, tak recytowanych, jak i wyśpiewanych. Podkreślił też, że miasto nad Olzą to miejsce urodzenia i pracy twórczej Jerzego Kronholda, a także, że to właśnie tu Julian Przyboś wydał swój awangardowy tomik poetycki „Sponad”.

  Sam Festiwal Poezji Słowiańskiej to odbywające się w kilku miastach poetyckie spotkania, których inicjatorem i organizatorem  jest mieszkający w Warszawie poeta, krytyk literacki i tłumacz Aleksander Nawrocki.

  (indi)

   

  A oto wiersz, który na spotkaniu przeczytał Jan Branny:

   

  Jak w mrowisku gdy zażgarosz

  jak by jako rebelija

  chłopy ślipia swe bałuszóm

  – toć piekno bestyja

  Dziołuszysko ryc nadymo

  myrdo zadkiym, jak pies chwostym

  idzie na swój posterunek

  nad rzeczkym, pod mostym

  Dała ji to robocisko notura zbabrano

  od Ewy płeć słabo

  na jurność zkozano

  Tagi: , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.