CZESKI CIESZYN / Można się zgłaszać na warsztaty doskonalące kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania i marketingu w instytucjach kultury i placówkach kulturalno-oświatowych. Udział w nich jest dla członków PZKO bezpłatny. 

  Warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanych członków PZKO. Są kontynuacją wspólnych działań PZKO oraz cieszyńskiego wydziału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które podjęte zostały w ramach projektu Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA.

  Tematem warsztatów, które odbędą się 20 listopada od godz. 16.30 w Domu ZG PZKO na ul. Bożka, jest zarządzanie marketingiem w instytucjach kultury i placówkach kulturalno-oświatowych. Uczestnicy mogą wziąć udział  w dwu warsztatach. Temat pierwszego brzmi: Marketingowa orientacja instytucji kultury oraz placówek kulturalno-oświatowych – buduje czy niszczy twórczość? a drugiego Strategia marketingowa instytucji kultury oraz placówek kulturalno- oświatowych. Czyli jak zbudować dobrą strategię marketingową krok po kroku.

  W trakcie warsztatów uczestnicy poznają m.in.: marketing instytucji kultury i jego specyfikę, instrumenty marketingu i ich miejsce w sferze kultury, narzędzia marketingowe służące budowaniu relacji z kluczowymi uczestnikami rynku oraz etapy budowy strategii marketingowej. Liczba miejsc jest ograniczona. – Potwierdzenie uczestnictwa prosimy kierować pod adres e-mail: zg@pzko.cz lub telefonicznie pod numer: 558 711 582 w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 9 listopada. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń – wyjaśnia Leszek Richter, manager projektowy ZG PZKO.

  Warsztaty odbywają się w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”.

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test