konwentCZESKI CIESZYN / Tematem Konwentu Prezesów PZKO, który odbył się w środę 21 października, miało być m.in. podsumowanie Festiwalu PZKO 2015. Ostatecznie w dyskusji pojawił się już nawet temat kolejnego Festiwalu PZKO.

  Ostatnio impreza ta odbywa się co cztery lata. Poprzednie edycje miały miejsce w 2015, 2011 i 2007 roku. Wcześniej organizowane były na przemian co 3, albo co 2 lata.

  Zgodnie z nowymi zwyczajami  kolejny Festiwal PZKO powinien  więc odbyć się w roku 2019  w Trzyńcu. Tadeusz Szkucik, przewodniczący trzynieckiej Rady Obwodowej PZKO  jednak zasugerował na Konwencie Prezesów, by tym razem zorganizować Festiwal PZKO już w roku 2017. Powodem jest przypadający na ten rok jubileusz 70-lecia organizacji.

  Tadeusz Szkucik sugerował, by najbliższy Festiwal PZKO odbył się w Czeskim Cieszynie w parku A. Sikory. Inni prezesi jednak zwrócili uwagę na fakt, że w Parku A. Sikory brakuje potrzebnego zaplecza organizacyjnego. Na razie nie podjęto wiążącej decyzji, kiedy i gdzie kolejny Festiwal PZKO się odbędzie.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test