Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  W tym roku w maju po raz 26. odbędzie się tradycyjny Festiwal PZKO. Jest to największa i najbardziej prestiżowa uroczystość Polaków na Zaolziu, przegląd działalności Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Organizacja ta od 1947 roku nieprzerwanie służy zaolziańskim Polakom w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, prezentacji i propagacji polskiej kultury, pielęgnowaniu języka, tradycji i polskich zwyczajów.

  Festiwal Polaków

  Festiwale PZKO odbywają się z reguły co 4 lata. Na przemian w góralskiej (Trzyniec) i górniczej (Karwina) części Zaolzia. W tym roku Zarząd Główny PZKO organizuje już 26. edycję tego wielkiego wydarzenia kulturalnego na Zaolziu.

  W tradycyjnych korowodach zawsze brali udział przedstawiciele pozostałych polskich organizacji jednocząc się z nami w tej wielkiej manifestacji polskości na terenie Zaolzia. W korowodzie, który przeszedł w 2011 roku ulicami Trzyńca, mogliśmy podziwiać m.in. znajome twarze aktorów Sceny Polskiej, jedynego profesjonalnego polskiego teatru działającego poza granicami kraju, harcerzy, przedstawicieli organizacji turystycznych i sportowych, szkół i przedszkoli, artystów plastyków i wiele innych. Festiwal PZKO w 2011 roku w Trzyńcu pokazał, że nasza kondycja społeczna jest bardzo dobra. Pomimo narzekań kilku wiecznych malkontentów w zdecydowany sposób uwidocznił naszą siłę, jedność oraz ogromny optymizm przedstawicieli całej dwunastotysięcznej rzeszy społeczników, członków PZKO, działających w 80 Miejscowych Kołach PZKO na całym Zaolziu.

  Nie inaczej będzie w tym roku. Do udziału w Festiwalu PZKO zaprosiliśmy wszystkie polskie placówki dydaktyczne na Zaolziu organizując konkurs plastyczny na logo festiwalu. Niezależna komisja złożona z uznawanych na Zaolziu grafików wyłoniła zwycięzcę konkursu. Został nim Wojtek Kwolek, uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie-Frysztacie. Jego pomysł, w graficznie opracowanej wersji, będzie nam towarzyszyć na wszystkich festiwalowych plakatach.

  Nie tylko w amfiteatrze

  Główne uroczystości festiwalowe przebiegać będą 30 maja w amfiteatrze w Parku im. B. Němcowej w Karwinie. Jednak już w piątek, 29 maja w siedzibie ZG PZKO w Czeskim Cieszynie przy ul. Strzelniczej 28, w salce konferencyjnej „Bajka”, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 50-leciu działalności i dorobku Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego PZKO.

  Festiwal PZKO jest od zawsze okazją do prezentacji olbrzymiego dorobku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, największej polskiej organizacji w Europie zrzeszającej Polaków mieszkających poza granicami kraju. W amfiteatrze przewidziany jest m. in. występ połączonych chórów Zaolzia, przedstawią się wszystkie zespoły folklorystyczne PZKO – Błędowice, Młode Oldrzychowice, Oldrzychowice, Zaolzi, Olza, Suszanie, Bystrzyca, Lipka, Mali Błędowianie, Łączka, Zaolzioczek, Dziecka ze Stonawy.

  Obejrzeć będzie można fantastyczny występ formacji sportowej Gimnastów z Wędryni i wiele innych. Program przeplatany będzie występami młodych gawędziarzy oraz krótkimi skeczami teatrów amatorskich PZKO. Gwiazdą Festiwalu PZKO 2015 będzie kultowy zespół KOMBII, legenda polskiego rocka. Przed ich koncertem atmosferę będą podgrzewać polskie zespoły rockowe Noemiracles, Ampli Fire oraz Glayzy.

  Festiwal PZKO ożywi również Rynek w Karwinie-Frysztacie. Na małej estradzie na karwińskim rynku zaprezentują się młode zaolziańskie formacje muzyczne i folklorystyczne.

  Wystawy

  W ramach imprez towarzyszących odbędą się w Domu PZKO w Karwinie Frysztacie dwie wystawy: wystawa rękodzieła Klubów Kobiet PZKO, wystawa stworzona z okazji 65-lecia miesięcznika PZKO „Zwrot”. W Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie obejrzeć będzie można wystawę dokumentującą historię festiwali PZKO. Zaś w salach Frysztackiego Zamku wystawią swoje prace artyści ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków. W areale parku zaprezentujemy też wystawę prac konkursowych na logo Festiwalu PZKO, które zostały nadesłane przez dzieci z polskich szkół podstawowych.

  Po raz kolejny na Festiwalu zaprezentuje się Mikroregion „Górolsko Swoboda” z pokazami rzemiosła i rękodzieła. Założycielem tej pierwszej w Republice Czeskiej trójstronnej europejskiej struktury transgranicznej było w 2007 roku Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie.

  Tyle dla ducha. Dla ciała zaś Miejscowe Koła PZKO w swoich stoiskach oferować będą lokalne i regionalne dania i napoje.

  Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych. Sekcja Kobiet ZG PZKO przygotowała specjalny kącik dla dzieci z różnymi konkursami, atrakcjami i nagrodami dla naszych milusińskich.

  Przyjdźmy wszyscy

  Liczymy na to, że na Festiwalu PZKO 2015 pojawią sią także zaproszeni goście. Na pewno będzie obecna J.E. Ambasador RP w RC Grażyna Bernatowicz, która wraz z Hetmanem Wojwództwa Morawskośląskiego Miroslavem Novákiem objęła patronatem nasz festiwal nadając mu w ten sposób odpowiednio wysoką rangę. Trzeba wspomnieć o znaczącym wsparciu naszego festiwalu przez Hetmana Województwa Morawskośląskiego Miroslava Nováka. Z pewnością zawitają do nas przedstawiciele MSZ RP, Ministerstwa Kultury RC, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, posłowie, senatorowie, przedstawiciele samorządów oraz świata biznesu. Obecna będzie na pewno nasza Konsul Generalna Anna Olszewska.

  Bardzo ważny dla nas będzie udział naszych sponsorów, bez których nie bylibyśmy w stanie sfinansować całej uroczystości. Wszystkim sponsorom już teraz za wsparcie finansowe bardzo serdecznie dziękujemy.

  Działając w PZKO i dla PZKO – tej największej organizacji w Europie, skupiającej Polaków poza granicami kraju, działamy przede wszystkim na rzecz całego naszego społeczeństwa polskiego na Zaolziu. Niech więc Festiwal PZKO 2015 będzie tego niezbitym dowodem i naszym wspólnym wielkim świętem. Pokażmy naszym szanownym gościom, sponsorom oraz współobywatelom, jak silną i jednocześnie piękną tworzymy organizację, która od lat pielęgnuje naszą tożsamość. Mamy się czym pochwalić, bo Festiwal PZKO to właśnie efekt naszej wspólnej, żmudnej i częstokroć niezauważanej pracy społecznej.

  Przyjdźmy wszyscy, z gór i dołów, zabierzmy naszych najbliższych, przyjaciół i znajomych i pokażmy im naszą radość bycia razem, ale również zaprezentujmy te ważne elementy naszej kultury, które powinny być obiektem naszej dumy. W tym wyjątkowym dniu cieszmy się wspólnie nie tylko z naszej tożsamości narodowej, ale poczujmy się również współgospodarzami naszego regionu.

  Serdecznie zapraszam całe Zaolzie do gremialnego udziału w Festiwalu PZKO 2015 w Karwinie.

  W imieniu organizatora

  Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej

  Jan Ryłko

  Tagi:

   Komentarze

   Czytaj również


   Zaginęła 43-letnia kobieta z Karwiny
   Lipiec062020

   Zaginęła 43-letnia kobieta z Karwiny

   Kąpieliska po polskiej stronie Olzy
   Lipiec062020

   Kąpieliska po polskiej stronie Olzy

   Wakacyjne spacery po Cieszynie
   Lipiec062020

   Wakacyjne spacery po Cieszynie

   Zamiast Rajdu o Kyrpce Macieja Beskid Śląski proponuje rajd na Osówkach
   Lipiec052020

   Zamiast Rajdu o Kyrpce Macieja Beskid Śląski proponuje rajd na Osówkach

   LEKTURA NA WAKACJE. Morderstwo wg Agathy Christie
   Lipiec052020

   LEKTURA NA WAKACJE. Morderstwo wg Agathy Christie

   BLOG. Matura to bzdura?
   Lipiec052020

   BLOG. Matura to bzdura?

   Kąpieliska są znowu otwarte. Cz. 1. – kąpieliska po czeskiej stronie
   Lipiec052020

   Kąpieliska są znowu otwarte. Cz. 1. – kąpieliska po czeskiej stronie

   Księżyc w pobliżu Jowisza i Saturna
   Lipiec052020

   Księżyc w pobliżu Jowisza i Saturna


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test