„Skorzystaj z wyjątkowej okazji“! – tak zwykle zaczynają się ogłoszenia reklamowe. W każdym razie to nie ten wypadek. Chciałbym po prostu dać do zrozumienia, że w ramach funduszy norweskich zostało przeznaczonych około 49 milionów na rozwój środowisk wielokulturowych i ochronę praw człowieka. W dokładnym opisie podane jest, że środki te są również przeznaczone dla „wzajemnej integracji i rozwoju mniejszości narodowych“. Zatem nie trzeba podkreślać, że to wyjątkowa okazja dla zaolziańskich organizacji. Ale uwaga! Wnioski można składać już tylko do 24 marca!

  W pierwszym rzędzie należy sobie uświadomić, że nie trzeba się niczego obawiać. Często byłem świadkiem fantastycznych pomysłów, które były realizowane bez pieniędzy, albo z minimalnymi środkami finansowymi. Jednak niektórych projektów po prostu nie można realizować w ramach wolontariatu.

  Z funduszu norweskiego można dostać nawet 2 miliony koron. Należy owszem pamiętać, że wnioskodawcą może być tylko organizacja pozarządowa. Zatem oczekuję, że Zaolziakom nie braknie odwagi, podejmą wyzwanie i zrealizują rewelacyjne projekty. (JK)

  Poniżej podaję podstawowe dane:

  Nazwa funduszu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
  Nazwa wybranego programu Ochrona Praw Człowieka i Środowiska Wielokulturowego
  Strony internetowe funduszu www.fondnno.cz
  Suma środków przeznaczonych w ramach funduszu Około 200 milionów koron
  Suma środków przeznaczonych w ramach wybranego programu Około 49 milionów koron
  Termin ukończenia zgłaszania wniosków w ramach 1.apelu 24 marca 2014
  Suma środków przeznaczonych w ramach wybranego programu dla 1. apelu Około 34 milionów koron
  Ilość wniosków, które można zgłosić w ramach wybranego programu Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jeden wniosek w ramach wybranego programu
  Minimalna wysokość wnioskowanych środków 300 tys. koron
  Maksymalna wysokość wnioskowanych środków 2 miliony koron
  Czas trwania projektu ściśle dany 3 możliwości: 12, 18 albo 21 miesięcy
  Minimalna i maksymalna suma środków jest zależna od czasu trwania projektu 12-miesięczny projekt: od 300 tys. koron do 1 miliona koron; 18-miesięczny projekt: od 300 tys. koron do 1,5 miliona koron; 21-miesięczny projekt: od 300 tys. koron do 2 milionów koron
  Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu jest ściśle dany 12-miesięczny projekt: od 1. 9. 2014 do 30. 8. 201518-miesięczny projekt: od 1. 9. 2014 do 28. 2. 201621-miesięczny projekt: od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016
  1. etap /etap oceny projektów z punktu widzenia dotrzymania formalności 4 kwietnia 2014
  Wyniki 1. etapu /etap oceny projektów 9 kwietnia 2014
  2. etap /etap oceny projektów z punktu widzenia jakości Kwiecień-maj 2014
  Kryteria oceny poszczególnych projektów Waga oceny 19% – zdolność wnioskodawcy realizować projekt; Waga oceny 27% – znaczenie projektu; Waga oceny 28% – struktura projektu, ryzyka, wyniki projektu; Waga oceny 14% – budżet (budżet w stosunku do wyników projektu)

  Waga oceny 12% – tematy horyzontalne, organizacja, współpraca bilateralna

  Przedstawienie końcowych wyników oceny projektów Czerwiec 2014
  Sposób nadsyłania projektów Wnioski należy podawać wyłącznie poprzez serwis www.grantys.cz
  Pomoc w razie jakichkolwiek pytań Na wszelkie pytania związane z przygotowaniem projektu odpowiedzą pracownicy Fundacji Rozwoju Obywatelskiego. Dane kontaktowe są podane na stronach www.fondnno.cz
  Uwagi końcowe Projekt powinien być samodzielny. Środki funduszu nie są przeznaczone na działalność organizacji pozarządowej. Projekt musi być koniecznie prowadzony w sposób oszczędny.

   

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test