Trzej Królowie inaczej Objawienie Pańskie kojarzy nam się z grupkami „pastuszków” i „trzech króli” chodzącymi z powinszowaniami. Trzej królowie (Kacper, Melchior i Baltazar) byli zwykle odziani w białe koszule, jeden z nich miał twarz czarną a na głowach nosili przeważnie korony. Powinszowania często rozpoczynali od kolęd: Mędrcy świata, monarchowie…, Nowy rok bieży, w jasełkach leży…

  Wszystkie posiłki w ten dzień były świąteczne, ponieważ kończył się okres Godów. Rozpoczynała się z reguły nauka w szkołach. Święcono różne przedmioty np. kredę, kadzidło, mirrę i wodę. Rzeczy te miały zyskać moc leczniczą i magiczną.

  Niektóre teksty powinszowań dochowały się do dnia dzisiejszego:

  My trzej królowie

  Prziszli my k’wam:

  Szczęści zdrowi

  Życzymy wam!

  Długi roki,

  Byście byli wiesioli

  Jak w niebie anioli…

   

  Winszujymy winsz:

  Mocie w piecu gęś,

  A na piecu kokota (kohóta)

  Mocie chłopa łajdoka (hóncfóta).

  (AM)

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.