Dom PZKO Frysztat

KARWINA FRYSZTAT / Dziś bawią się członkowie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Frysztacie w swoim modernizowanym Domu PZKO na Świniobiciu, które jest nie tylko degustacją specjałów kuchni domowej, ale towarzyszy mu urozmaicony program artystyczny w wykonaniu zespołu regionalnego Oldrzychowice MK PZKO w Oldrzychowicach oraz grupy muzycznej Druhá náhoda.

Dom PZKO w Karwinie Frysztacie, stojący obok polskiej szkoły na ul. Olszaka, został zbudowany w czynie społecznym i służy frysztackim pezetkaowcom od 1977 roku. W tym roku zmienił swój wygląd.

Projekt pierwszego etapu obejmował nie tylko modernizację istniejącego obiektu, ale też jego rozbudowę. Powstała nowa przybudówka, w której znalazło się zaplecze socjalne. Wymieniono okna i drzwi, docieplono dach. Modernizacja kuchni obejmowała poszerzenie jej i wyposażenie w nowoczesne sprzęty gastronomiczne. Wyremontowana została duża i mała sala. Zmienił się wygląd westybulu.

– Cieszę się – mówi Leszek Koch, główny koordynator projektów – że udało się zdobyć pieniądze i zakończony został pierwszy etap modernizacji, że zapłaciliśmy to, co jest zrobione, i nie mamy wobec nikogo żadnych długów.

– Jesteśmy jednak obecnie w takiej sytuacji – dodaje – że budynek jest wyremontowany, ale nie mamy już funduszy na wyposażenie, nie stać nas nawet na krzesła i stoły.

Szerzej o inwestycjach, pracach modernizacyjnych w Domu PZKO w Karwinie Frysztacie i planach frysztackich pezetkaowców w listopadowym „Zwrocie”.

CR

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test