KACZYCE / Z wielu kilometrów widać było dziś koło południa dym z pożaru w Kaczycach. Na miejscu pracowały 33 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna, Bielska-Białej, Jastrzębia-Zdrój, Katowic oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskich miejscowości – w sumie 118 strażaków ratowników.

Ogień objął budynek starej lokomotywowni na terenie byłej kopalni „Morcinek”. Mieszkańcy okolic byli proszeni o nieotwieranie okien i niewychodzenie z domu. Apelowały o to również władze Cieszyna i Czeskiego Cieszyna!

Wojewoda śląski powołał Sztab Kryzysowy. – Sztab kryzysowy bada powietrze na bieżąco. Dokonano pomiarów pod kątem substancji niebezpiecznych w powietrzu. Czujniki pomiarowe nie wykazały ich obecności – na ten moment nie ma informacji o zanieczyszczeniu zagrażającym życiu, jednak zalecamy pozostanie w domach – podały władze Cieszyna.

– Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych, zadysponowanych zastępów ustalono, że ogniem objęte jest 50% powierzchni budynku. Ze względu na sytuację, działania w pierwszej fazie polegały na podaniu 4 prądów wody w natarciu. Na miejsce został zadysponowany Pluton Typu Magistrala, kontener środka pianotwórczego, Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Grupa Operacyjna Komendanta Powiatowego wraz z Komendantem Powiatowym i Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Na miejsce przybyli również: Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Wicewojewoda Śląski, Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Wójt Gminy Zebrzydowice oraz włodarze gmin ościennych.

W porozumieniu z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach prewencyjnie, na wylocie kanałów burzowych wykonano zastawki z kostek słomy w celu ewentualnego zebrania zanieczyszczeń, które mogłyby się dostać do rzeki Olzy – poinformowała na Facebooku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie.

Pożar został zlokalizowany, obecnie przebiega dogaszanie pożaru.

Posiedzenie Sztabu Kryzysowego

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.