OSTRAWA / W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie odbyła się wczoraj uroczysta recepcja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

  Uroczystość w ogrodach konsulatu zgromadziła przedstawicieli polskich organizacji działających w Czechach, służb mundurowych RP i Czech, a także osobistości ze świata miejscowej polityki i kultury, przedstawicieli kościołów.

  Odznaczenia państwowe

  Konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz wręczyła odznaczenia państwowe dla zasłużonych działaczy w regionie. – Dziękuję za ten zaszczyt, że mogłam wręczyć dzisiaj państwu odznaczenia państwowe za kultywowanie polskiej mowy i tradycji, za wychowanie dzieci w szacunku do ojczyzny, za waszą działalność propagującą w Republice Czeskiej polski język, polskie dziedzictwo kulturowe. Państwa praca w podtrzymywaniu więzi z krajem, krzewieniu polskości, promowaniu naszej kultury jest fundamentalna – podkreśliła konsul.

  Odznakę Honorową Bene Merito, przyznawaną przez ministra spraw zagranicznych, otrzymała za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej Renata Pavlinová.

  Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w uznaniu zasług w propagowaniu kultury polskiej za granicą nadał odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej członkom chóru mieszanego Zaolzie: Ilonie Bednarz, Jolancie Kowalskiej, Marii Stec, Marii Trombik i Romualdowi Fismolowi.

  Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w uznaniu zasług za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej Krystynie Bončkovej, Agnieszce Kulig, Barbarze Kubiczek i Danucie Mikulovej.

  Okazja do podziękowań

  Uroczystość była też okazją do podziękowań. – Chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim przedstawicielom polskiej mniejszości, którzy w wyborach samorządowych w ubiegłym roku otrzymali mandat radnego gminy lub miasta w kraju morawsko-śląskim. To wielki sukces, ale również potwierdzenie waszej pracy na rzecz społeczności lokalnej – podkreśliła konsul generalna.

  Podziękowała również Kongresowi Polaków w RC za akcję tworzącą więź z Polską wśród najmłodszych i promującą legitymacje uczniowskie. – 2217 uczniów z polskich szkół w Republice Czeskiej posiada dzisiaj legitymację uczniowską. Ten dokument to nie tylko zniżki, to symbol wspólnoty, podobnie jak Karta Polaka, którą dzisiaj w ostrawskim okręgu konsularnym posiada 971 osób – podkreśliła Wołłejko-Chwastowicz.

  Wspomnienie Polaków, obywateli Ukrainy, którzy zginęli

  Uczestnicy recepcji mieli okazję obejrzeć również wystawę, która przypomina sylwetki Polaków, którzy, będąc obywatelami Ukrainy, ponieśli w walce z rosyjskim agresorem największą cenę – stracili swoje życie. Inicjatorem ekspozycji była Fundacja „Wolność i Demokracja” we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

  Życzenia ambasadora

  Do Ostrawy przyjechał również konsul Artur Łukiańczuk, który odczytał pozdrowienia ambasadora Polski w Czechach Mateusza Gniazdowskiego. – Jesteśmy dzisiaj dumni, że mamy takie podwójne piękne święto, które od 2002 roku obchodzimy corocznie. Jesteśmy dumni z Polaków poza granicami, dumni jesteśmy szczególnie z Polaków na Zaolziu. I tutaj w tym miejscu pozwolę sobie w imieniu ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej pana Mateusza Gniazdowskiego złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim niezłomności, odwagi, zaangażowania w krzewieniu polskości. To ważne w obecnym świecie, w obecnych czasach – powiedział konsul Artur Łukiańczuk.

  Podczas uroczystości wystąpiła kapela ludowa Bukóń. Uczestnicy mieli również okazję do wysłuchania koncertu harfistki Anny Scheller.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.