OSTRAWA / W poniedziałek małżonka prezydenta Agata Kornhauser–Duda spotkała się z przedstawicielami Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, dyrektorami polskich szkół, Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej oraz wykładowcami polonistyki na Uniwersytecie w Ostrawie i Ołomuńcu. Zaproszeni zostali też przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz Kongresu Polaków w RC.

  Spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie towarzyszyła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymały Urszula Czudek, Lidia Kosiec oraz Marta Kmeť.

  – Proszę przyjąć te odznaczenia, jako wyraz uznania i wdzięczności za wykraczające daleko poza obowiązujące standardy pracy nauczyciela zaangażowanie w krzewienie polskiej kultury w Republice Czeskiej, a przede wszystkim na Zaolziu – mówiła pierwsza dama, zwracając się do odznaczonych Srebrnymi Krzyżami Zasługi rodaczek. W imieniu prezydenta RP odznaczenia wręczył sekretarz stanu w KPRP, minister Andrzej Dera. 

  003_20230327_Agata_Kornhauser_Duda_Konsulat_Ostrawa_Czechy_GJB_2089.jpg [803.43 KB]

  W swoim wystąpieniu małżonka prezydenta nawiązała do dokonań odznaczonych, które poprzez nauczanie języka polskiego, działalność społeczną i kulturalną, promowanie polskich tradycji i dziedzictwa kulturowego, tworzenie publikacji i podręczników czy doskonalenie zawodowe nauczycieli w polskich szkołach na terenie kraju morawsko-śląskiego przyczyniły się do rozwijania polsko-czeskiej współpracy naukowej oraz kulturalno-oświatowej.

  W spotkaniu małżonki prezydenta z rodakami wzięli udział Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Mateusz Gniazdowski oraz Konsul Generalny w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

  (Źródło informacji: prezydent.pl)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.