ŚWIAT / Nie żyje Helena Miziniak, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, długoletni prezes tej organizacji.

  Helena Miziniak urodziła się w 1939 roku Wilnie. W ramach repatriacji w 1945 roku przyjechała do Torunia, gdzie ukończyła szkołę podstawową oraz gimnazjum ogólnokształcące. W 1958 r. rozpoczęłam studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, skąd w 1960 r. wyjechała do rodziców w Londynie, który stał się docelowym miejscem jej życia.

  Działaczka społeczna

  Była działaczką gospodarczą, społeczną i charytatywną. Od 1961 r. działała w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Przez 15 lat pracowała społecznie jako nauczyciel w polskiej szkole sobotniej w południowym Londynie. Prowadziła Rewiowy Zespół Artystyczny, który zbierał pieniądze na budowę Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. W latach 1980–1990 prowadziła w POSK prywatną działalność gospodarczą. Do pracy społecznej powróciła w roku 1990, najpierw jako PR w POSK a od 1991 r. w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii, gdzie pełniła funkcje sekretarza, sekretarza generalnego, prezesa, redaktora naczelnego biuletynu oraz członka komitetu redakcyjnego miesięcznika „Orzeł Biały”.

  Jestem dumna z tego, że mogę służyć krajowi, bo uważam, że stanowimy jedną całość, jesteśmy częścią ojczyzny

  Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP (1978), Krzyżem Kawalerskim (2004) i Krzyżem Oficerskim (2011) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odbierając należne jej honory, mawiała „Jestem dumna z tego, że mogę służyć krajowi, bo uważam, że stanowimy jedną całość, jesteśmy częścią ojczyzny” (Rzym 2011).

  Pełniła funkcję Prezesa a następnie Powiernika Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i sekretarza Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych prezydent w latach 2000-2003, 2003-2006 i 2012-2015. Wyróżniona tytułem Prezydenta Honorowego na VI Zjeździe EUWP w Wilnie w 2006 roku.

  Wiceprezes Rady Polonii Świata – federacji organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, łącząca polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach.

  Wspomnieć należy również Jej wkład w proces akcesyjny Polski do Unii Europejskiej jako Szefowej Zespołu Doradców do spraw Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej przy Marszałku Senatu VII kadencji.

  Zaangażowana w wiele inicjatyw w tym cykliczny konkurs „Być Polakiem” w którym wielokrotnie pełniła funkcję jurora.

  Z perspektywy Wielkiej Brytanii ale też działaczki reprezentującej Polaków w skali globalnej, wielokrotnie upominała się o prawa znacznie słabszych ekonomicznie Polaków ze Wschodu. Jako prezes Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii przewodniczyła wielu akcjom charytatywnym dla rodaków w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Uczestniczyła w pięciu Światowych Zjazdach Polonii i Polaków z Zagranicy, w tym trzem przewodniczyła.

  „Mamy wspólną historię, język, kulturę, wartości. Mamy Polskę. Mamy więc wspólną przyszłość” – mówiła, odnosząc się do kondycji polskiej diaspory na świecie. Apelowała o ponadpartyjną politykę wobec Polonii i docenienie jej roli jako środowiska, dla którego promowanie, obrona dobrego imienia i szerzenie polskiej kultury oraz tradycji było i jest priorytetem, co wyraża się w działaniach organizacji polonijnych. „Zastanówmy się, co wspólnie możemy zrobić dla naszego kochanego kraju i ojczyzny” – mówiła na IV Światowym Zjeździe Polonii i Polaków za Granicą

  Pełniła funkcję Prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i sekretarz Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych prezydent w latach 2000-2003, 2003-2006 i 2012-2015. Wyróżniona tytułem Prezydenta Honorowego na VI Zjeździe EUWP w Wilnie w 2006 roku.

  OPRACOWANIE: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.