CZESKI CIESZYN / W sierpniu rozpoczął się remont siedziby ZG PZKO na ulicy Strzelniczej, zwanej Fasalówką. Środki na remont zostały przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

  Pierwsza część remontu budynku została zakończona pod koniec grudnia z sukcesem. Prace przebiegły zgodnie z planem, choć nie obyło się bez niespodzianek.

  Przygotowania do realizacji

  Zanim jednak robotnicy rozpoczęli pracę, konieczne było przygotowanie projektu. – Pierwsze półrocze poświęciliśmy przygotowaniu inwestycji. Po podpisaniu umowy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i otrzymaniu dotacji  ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ogłosiliśmy konkurs na prace, które byliśmy w stanie ukończyć i opłacić jeszcze w 2022 roku – tłumaczy Helena Legowicz, prezes ZG PZKO.

  Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu. W jego ramach do realizacji projektu została wybrana firma Hamrozi s.r.o, z którą 1 sierpnia podpisano umowę.

  Problematyczne zezwolenie na budowę

  Konieczne było też uzyskanie zezwolenia na budowę. To, po początkowych perypetiach spowodowanych realizacją inwestycji w centrum miasta, organizacja otrzymała 8 lipca 2022 r. – Uzyskanie tego zezwolenia wymagało wielu zgód sąsiadów. Wiadomo, że nasz budynek znajduje się w zwartej zabudowie miejskiej i wszyscy okoliczni mieszkańcy, czy firmy musieli wyrazić zgodę na rozpoczęcie prac – wyjaśnia Helena Legowicz.

  Przebieg prac

  Prace rozpoczęto pod koniec sierpnia. Wcześniej firma budowlana musiała zdobyć zgodę na zabór części chodnika przed budynkiem. Cały budynek trzeba było obkopać, i to do dużej głębokości, i osuszyć piwnice.

  Podczas realizacji stwierdzono, że część ścian budynku była podmyta przez wodę deszczową i w sytuacji ulewnych deszczy woda ta wprost przeciekała do piwnic budynku. Konieczne było naprawienie tych uszkodzeń, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie konstrukcji budynku. Później osuszono za pomocą specjalistycznego sprzętu mury piwniczne.

  W dalekosiężnych planach jest zrealizowanie w piwnicach np. studia nagrań dla redakcji „Zwrotu” i „Głosu”. Na tę realizację jednak konieczne będzie uzyskanie dofinansowania.

  Pierwszy etap remontu zakończono pod koniec grudnia. Nadzór techniczny nad jego realizacją sprawował Stanisław Bielesz.

  Finansowanie remontu

  Dotacja, która została przyznana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2022 – Infrastruktura Polonijna”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, jest zaplanowana na 3 lata, jest to tzw. projekt priorytetowy.

  W kwietniu 2022 roku na konto Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego wpłynęła dotacja w wysokości  4 785 017,96 koron (932 600,00 zł). Za tę kwotę przeprowadzono osuszanie piwnicy i prace remontowe w piwnicach.

  Za tę kwotę przeprowadzono prace izolacyjne fundamentów zarówno z zewnątrz budynku, jak i wewnątrz oraz prace remontowe w piwnicy i dostosowanie przestrzeni do nowych potrzeb (wylanie podłóg, wybudowanie nowych ścianek działowych itp.).

  Teraz na początku roku musimy przygotować plan kolejnego etapu, żeby po rozliczeniu dotacji i podpisaniu umowy z dotacjodawcą można było rozpocząć procedury ogłoszenia konkursu na realizację drugiego etapu. Planowany jest remont poddasza, gdzie mieści się salka konferencyjna Bajka, wymiana pokrycia dachu oraz wybudowanie szybu windy.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.