CZESKI CIESZYN / Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie wydało po raz drugi książkę Mečislava Boráka „Svědectví ze Životic. Těšínsko za druhé světové války a okolnosti životické tragédie” (pol. Świadectwa z Żywocic. Śląsk Cieszyński w czasie II wojny światowej i okoliczności tragedii żywocickiej).

– Pragnę poinformować o nowym wydaniu publikacji historyka Mečislava Boráka „Svědectví ze Životic. Těšínsko za druhé světové války a okolnosti životické tragédie”. Jest to drugie, poprawione i uzupełnione wydanie, przygotowane do druku przez historyka Radima Ježa – poinformowała naszą redakcję Lenka Ježová Bichlerová z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej.

Książka została wydana po raz pierwszy przez Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w 1999 roku. Mečislav Borák (1945-2017), czołowy znawca historii represji politycznych i zbrodni wojennych w nowoczesnej Europie, podejmuje temat tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w małej wiosce na Śląsku Cieszyńskim we wczesnych godzinach 6 sierpnia 1944 roku.

Materiał ilustracyjny, mapy i dokumenty

Na podstawie źródeł dokumentalnych, autentycznych zeznań świadków i osób, które przeżyły zbrodnię, autor zarysowuje szerszy kontekst okoliczności tragicznej śmierci trzydziestu sześciu mężczyzn, zabitych w odwecie za krwawy atak partyzantów na gestapowców.

Publikację uzupełnia bogaty materiał faktograficzny – mapy, fotografie i reprodukcje różnych dokumentów. Dołączony jest również biogram autora, przedstawiający wszystkie jego najważniejsze prace.

Publikację można kupić w siedzibie Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie oraz jego oddziałach w Hawierzowie-Żywocicach, Parku Archeologicznym w Kocobędzu-Podoborze i Muzeum Trójstyku Jabłonkowie. Można ją również zamówić na stronach muzeum.

Sylwetka autora

Mečislav Borák (1945-2017) – czeski historyk i muzealnik, profesor Śląskiego Uniwersytetu w Opawie. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Pracował między innymi w Śląskim Muzeum w Opawie oraz w Śląskim Instytucie Czechosłowackiej Akademii Nauk w Opawie. Po 1989 wykładał na Uniwersytecie Ostrawskim, Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu oraz na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Specjalizował się między innymi w historii Śląska Cieszyńskiego w XX wieku i relacjach czesko-polskich

Zajmował się również zagadnieniem totalitaryzmów europejskich. Był autorem publikacji dotyczących historii niemieckiej okupacji na Śląsku Cieszyńskim oraz stalinowskich represji na mieszkańcach czesko-polskiego pogranicza oraz represji wobec obywateli Czechosłowacji na terenie ZSRR po II wojnie światowej. Był również autorem pionierskich publikacji dotyczących ofiar zbrodni katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji i Zaolzia oraz autorem scenariusza filmu dokumentalnego pt. „Zločin jménem Katyň”.

Sg, materiały prasowe, Wikipedia

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.