CZESKI CIESZYN / Prezesi Miejscowych Kół PZKO spotkali się w środę, 14 września na Konwencie Prezesów. 36 zebranych w sali PZKO na ul. Bożka dyskutowało o najbliższych planach Związku.

Czy dojdzie do zmiany środowego terminu posiedzeń Konwentu Prezesów?

Środowe spotkanie było trzecim w tym roku Konwentem. Jednym z punktów programu była dyskusja nad ewentualną zmianą terminu posiedzeń w przyszłości.

Do prezes ZG PZKO Heleny Legowicz dotarły bowiem sygnały, że niektórym prezesom miejscowych kół środowe spotkania nie pasują, gdyż również w środy odbywają się sesje rad gmin, których niektórzy prezesi są członkami.

Zarządzono głosowanie. Tylko trzy osoby były przeciw pozostaniu przy środowym terminie. Sekretarka ZG Barbara Labojová jednak zauważyła, że ci, którym środowy termin nie pasuje, są nieobecni. Prezes postanowiła więc, że prześle do prezesów drogą mailową ankiety w tej sprawie.

Koncert Jubileuszowy z okazji 75-lecia PZKO odbędzie się 15 października w Domu Kultury „Trisia” w Trzyńcu

Sporo czasu poświęcono omówieniu kwestii organizacyjnych związanych z Koncertem Jubileuszowym z okazji 75-lecia PZKO. Odbędzie się on 15 października w Domu Kultury „Trisia” w Trzyńcu.

Helena Legowicz wyjaśniła, jakie przyjęto zasady podczas przydzielania wejściówek na Koncert Jubileuszowy. Otóż na każde 25 członków w danym kole przyzna została jedna wejściówka. – Tym kołom, w których jest 25 członków lub mniej, zdecydowaliśmy się przekazać dwie wejściówki. Bo we dwójkę jakoś chyba raźniej pojechać – wyjaśniła.

Wejściówki kosztują 50 koron. Gwiazdą wieczoru będzie „Grupa Mozarta”.

Wpisy do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO w trzech turach

Legowicz poinformowała także, iż podjęto decyzję, że wpisy do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO nie będą się odbywać podczas koncertu jubileuszowego. Nominowanych do odznaczeń jest bowiem tylu, że sama uroczystość trwałaby kilka godzin.

Uroczystości dla odznaczonych odbędą się w trzech terminach: 19 października w Trzyńcu (w sali ślubów na ratuszu), 20 października w Czeskim Cieszynie (w kawiarni Avion lub w sali ratuszowej) i 21 października w Karwinie (w kawiarni literackiej Biblioteki Regionalnej).

Prezes poinformowała także, że choć Zarząd Główny podzielił osoby zasłużone według regionów, to nic nie stoi na przeszkodzie, by odpowiednio wcześnie zgłosić chęć zmiany terminu i miejsca. – Jeśli któreś Koło chciałoby, by wpis odbył się podczas uroczystości w danym Kole, jest taka możliwość. Wtedy będzie trzeba umówić się na termin, odebranie Złotej Księgi i oddanie jej zaraz następnego dnia – poinformowała prezes.

Festiwal PZKO odbędzie się 20 maja w Czeskim Cieszynie w Parku Sikory

– Jeszcze nie ma wybranej gwiazdy wieczoru, ale w kwestii programu będziemy zwracali się do wszystkich kół. Uważam, że na takim wydarzeniu powinny zaprezentować się zespoły i grupy artystyczne ze wszystkich kół PZKO, od Bogumina po Mosty koło Jabłonkowa – podkreśliła Legowicz.

Prezes zapowiedziała także, że poszczególne koła będą musiały zadeklarować się, czy będą chciały uczestniczyć w przygotowaniu zaplecza gastronomicznego. Zauważyła przy tym, że zdaje sobie sprawę, iż z jednej strony jest to możliwość zarobku dla Koła, z drugiej jednak zapewnienie stoiska gastronomicznego oznacza, że osoby go obsługujące zamiast programu przez cały dzień oglądają tylko stojących w kolejce po jedzenie i napoje.

Pracujesz z dziećmi? Warto zadbać o odpowiedni wpis!

Legowicz poinformowała także, że osoby pracujące z dziećmi mogą starać się u swojego pracodawcy o dodatkowe pięć dni urlopu. Jest to urlop płatny, a wypłaca czeski zakład ubezpieczeń społecznych.

– Urząd wymaga jednak potwierdzenia od organizatora takich zajęć, że osoba wnioskująca o taki urlop faktycznie zajęcia prowadzi. Potwierdzenie takie może wystawić tylko organizacja, która ma w swojej działalności zapisaną pracę z dziećmi. Dlatego, jeśli w danym Miejscowym Kola PZKO prowadzi się pracę z dziećmi, to warto zadbać o odpowiedni zapis w rejestrze sądowym – poinformowała prezes.

Kampania wyborcza

Gościem Konwentu był Stanisław Folwarczny. W zbliżających się wyborach będzie ubiegał się o mandat senatora Republiki Czeskiej. Namawiał więc zebranych do głosowania, podkreślając, że jeśli dostanie się do senatu, to będzie reprezentował tam polską mniejszość i region.

Młodzi radzić będą nad sprawami Związku w najbliższą niedzielę

Gabriel Kopeć natomiast, członek ZG PZKO omówił sprawy związane ze zbliżającym się Kongresem Młodzieży PZKO.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 18 września, o 13:30 w kawiarni „Kamerlik” w Czeskim Cieszynie przy ul. Strzelniczej.

Kopeć zapowiedział, że planowana jest „burza mózgów” na temat działalności, chęci integracji, sposobu i form organizacji imprez dla młodych ludzi na Zaolziu.

(indi)

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.