OSTRAWA / W sobotę biskup František Václav Lobkowicz wraz z administratorem apostolskim diecezji biskupem Martinem Davidem wręczyli nagrody za pracę na rzecz kościoła w parafiach i działalność charytatywną. Uroczystość miała miejsce w Katedrze Boskiego Zbawiciela w Ostrawie.

  Wśród nagrodzonych byli też wierni z parafii w naszym regionie. Podkreślono też zasługi osób, które angażują się w pracę na rzecz polskojęzycznych wiernych.

  Nagrodę otrzymał m.in. ks. Štěpán Klocek za wieloletnie starania o zachowanie muzyki kościelnej i śpiewu w języku polskim. Ksiądz Klocek urodził się 10 kwietnia 1966 roku w Karwinie, święcenia kapłańskie przyjął trzydzieści lat temu, a od 1994 roku jest proboszczem w Mostach koło Jabłonkowa. Jako organista pracował już przed wstąpieniem do seminarium. Od 2008 roku, w ramach Stowarzyszenia Wiernych Wyznania Rzymskokatolickiego, był zaangażowany w przygotowanie śpiewnika i modlitewnika „Chwalmy Pana” w języku polskim, a zwłaszcza w przygotowanie dwuczęściowego opracowania akompaniamentu organowego „Chwalmy Pana”.

  Nagrodzono również Danutę Suszkę, która w trzynieckiej parafii pracuje jako katechetka. – Uczy głównie w szkołach z polskim językiem nauczania. Oprócz własnej pracy dydaktycznej zajmuje się organizacją katechetów i organizacją nauki religii w poszczególnych szkołach, w tym także przygotowaniem niezbędnych materiałów katechetycznych dla nauczycieli – podkreślono w laudacji. Nagrodzono również katechetkę Irenę Szymonik z Trzyńca, która od dwudziestu lat pracuje w kościele też jako kościelna.

  Oprócz tego nagrodę otrzymali też Beáta Dulawová, kierownik działu Opieki Pielęgniarskiej w Caritasie w Czeskim Cieszynie i pielęgniarka oraz Josef Gomola z Trzanowic, który został doceniony za długoletnią ofiarną pracę przy remontach budynków kościelnych.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.