W piątek 14 lutego odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Po przywitaniu obecnych przez przewodniczącego SEP Tadeusza Tomana i zaakceptowaniu programu obrad, sprawozdanie z działalności przedstawił sekretarz  Stanisław Feber.

  Wybrano zarząd i komisję rewizyjną, które pracować będą w niezmienionym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Stanisław Feber – sekretarz, Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych, Tomasz Stopa – zastępca przewodniczącego ds. technicznych, Zygmunt Stopa – księgowy, komisja rewizyjna – Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba.

  Uchwalono zmianę w statucie SEP – siedzibą stowarzyszenia będzie siedziba firmy Emtest s. z o.o. w Czeskim Cieszynie (dotąd była to siedziba Zarządu Głównego PZKO). Dyżur w biurze zapewni każdy trzeci czwartek miesiąca przewodniczący SEP. Tam zwoływane będą zebrania i spotkania członkowskie.

  Zaakceptowano również plan pracy na 2020 rok. Odbędą się cztery spotkania, wydane będą dwa kolejne numery Biuletynu Internetowego SEP. W ramach dyskusji plenarnej podkreślono konieczność poszerzenia bazy członkowskiej, aktualnie SEP liczy 14 członków.

  Podczas obrad przewodniczący SEP poinformował o swoim udziale w Spotkaniu Noworocznym w Gliwicach. Spotkanie to tradycyjnie organizuje Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Biorą w nim udział Prezesi i członkowie Oddziałów SEP i stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zaproszeni liczni goście. 

  Zygmunt Stopa z medalem prof. Lucjana Nehrebeckiego, z lewej Tadeusz Toman i Stanisław Feber

  Po ich oficjalnych wystąpieniach odbyła się część „medalowa” spotkania, w czasie której wyróżniającym się w pracy na rzecz Oddziału jego członkom oraz przedstawicielom niektórych firm współpracujących z Oddziałem Gliwickim SEP, wręczone zostały medale im. prof. Lucjana Nehrebeckiego. Jako pierwszy na tym spotkaniu medal ten otrzymał Tadeusz Toman. W części artystycznej wystąpił Ireneusz Miczka z Gliwic, znany w kraju wokalista Operetki Śląskiej w Gliwicach, który swym barytonem podbił serca uczestniczek i uczestników tego miłego spotkania. Towarzyszył mu jego uczeń, Szymon Sadkowski, a na fortepianie akompaniowała Katarzyna Rzeszutek.

  Medal im. prof. Lucjana Nehrebeckiego przyznano również Zygmuntowi Stopie, który ze względów zdrowotnych, nie mógł go odebrać osobiście. Przekazano mu go na zebraniu członkowskim SEP w Czeskim Cieszynie.

  TT

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test