WĘDRYNIA / Czy systemy kamerowe zapewnią większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych? Zainstalowano je zwłaszcza w miejscach, gdzie kierowcy często naruszają przepisy ruchu drogowego. Jak choćby w Wędryni.

Kamery zainstalowane z obu stron przejazdu bez przerwy monitorują ruch drogowy. Śledzą pojazdy oraz pieszych i są w stanie rozpoznawać tablice rejestracyjne samochodów. 

Zarządzająca ruchem kolejowym SŽDC i Policja Republiki Czeskiej zawarły umowę, na mocy której nagrania z systemów kamerowych na przejazdach zostaną przekazane bezpośrednio policji. Zdaniem obu stron kamery w ten sposób mogą zapobiegać wypadkom drogowym, a dane z monitoringu zostaną wykorzystane w śledztwach ewentualnych wypadków. 

– Wybraliśmy przejazdy według natężenia ruchu drogowego i kolejowego. Chodzi o przejazdy, na których dochodzi do częstego naruszania przepisów ruchu drogowego,  przede wszystkim nierespektowania sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejazdach kolejowych ze strony kierowców, utknięcia pojazdu między rogatkami lub ich staranowania – poinformował dyrektor Regionalnej Dyrekcji SŽDC w Ostrawie Jiří Macho.

W niedalekiej przyszłości system może zostać uzupełniony o radar, który będzie rejestrować przekroczenia najwyższej dopuszczalnej prędkości przejeżdżających przez przejazd pojazdów drogowych.

Podobno powierzchnię przejazdów kolejowych niszczy najbardziej wysoka prędkość przejeżdżających pojazdów, a zwłaszcza TIR-ów. Nieprzekraczanie najwyższej dopuszczalnej prędkości na przejazdach zapewni więc ich dłuższą żywotność. 

W Republice Czeskiej jest prawie 8 tysięcy przejazdów kolejowych. Systemy kamerowe znajdują się na razie tylko na nielicznych.

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test