DZIAŁANIA PROMOCYJNE SKIEROWANE DO UCZNIÓW GIMNAZJUM POLSKIEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Przedstawiciele Sekcji Akademickiej Jedność działającej przy ZG PZKO odwiedzili w kwietniu Polskie Gimnazjum im. Julisza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Spotkali się z uczniami, którzy chcieli się dowiedzieć, na czym polega działalność SAJ-u. Służyli też swym doświadczeniem dotyczącym studiowania w najpopularniejszych ośrodkach uniwersyteckich wybieranych przez Zaolziaków.

Członkowie SAj-u wytłumaczyli uczniom gimnazjum, na czym polega ich działalność, ilustrując swe wypowiedzi prezentacją zawierającą dane statystyczne, jak i zdjęcia z imprez organizowanych przez SAJ.

– Spotykamy się w różnych miastach: Pradze, Ołomuńcu, Krakowie, Brnie. Zrzeszamy studentów, którzy tam studiują, a pochodzą z Zaolzia – tłumaczył Adam Farny, prezes SAJ-u. Wyjaśniał, że centrala robi cztery akcje w roku organizowane w naszym regionie. Największą jest Bal Akademicki, oprócz tego studenci spotykają się na Śmiergustówce w wędryńskiej „Czytelni“, organizowane jest też pieczenie barana. SAJ prowadzi również stoisko na Gorolskim Święcie.

Oprócz tego SAJ-owcy spotykają się i organizują najróżniejsze imprezy w ośrodkach, w których studiują – Brnie, Ołomuńcu, Ostrawie, Pradze, Krakowie. – Dlaczego warto chodzić na spotkania SAJ? Żeby od czasu do czasu móc spotkać się, porozmawiać, pobawić wśród swoich, pomówić po naszymu z naszymi ludźmi, potańczyć. Po prostu utrzymywać kontakt z Zaolziem – opisał cel zrzeszania się Adam Farny.

Podczas spotkania uczniowie gimnazjum mieli także okazję zapytać studiujących w różnych ośrodkach akademickich starszych kolegów o wszelkie sprawy związane ze studiowaniem. Pytali o kwestie organizacyjne, jak np. w którym ośrodku i w jaki sposób załatwia się sprawy związane ze stypendiami czy miejscem w akademiku, ale też o ofertę kulturalną i rozrywkową w danym mieście.

Kierownictwo SA“J“ stara się motywować swoich członków do działania, spotykania się. W dzisiejszych czasach, kiedy oferta spędzania czasu wolnego dla studentów jest olbrzymia, takie działania mają olbrzymie znaczenie. Szczególne znaczenie ma w takich spotkaniach również możliwość przekazywania doświadczeń przyszłym studentom przez ich starszych, bardziej doświadczonych kolegów.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test