TRZYNIEC / W ubiegłym tygodniu w nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu odbyło się przedstawienie baletowe pod tytułem „Dziadek do orzechów”.

Od września bieżącego roku szkoła organizuje zajęcia z baletu, prowadzone przez Panią Mariolę Ptak. Zainteresowanie jest tak duże, że utworzono dwie grupy wiekowe. Do pierwszej uczęszczają dzieci w wieku 4-6 lat a druga grupa obejmuje uczennice klas 1-4.

Publiczność zgromadzona na przedstawieniu była pełna podziwu dla osiągnięć dziewczynek, które w większości nie miały wcześniej kontaktu z baletem. Wystąpienie zostało bardzo pozytywnie przyjęte i nagrodzone gromkimi brawami.

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test